STAznanost

Za financiranje programov javnih raziskovalnih organizacij 14,3 milijona evrov

Ljubljana, 26. februarja - Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost je objavila javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v letu 2020 v vrednosti dobrih 14,3 milijona evrov. Prav tako je objavila javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov v vrednosti 1,3 milijona evrov. Rok za prijave je 4. april.

Letošnji javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij je namenjen javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila država.

Prijavi se lahko javna raziskovalna organizacija, ki izvaja raziskovalne programe, katerih obdobje financiranja se izteče 31. decembra, za nadaljevanje financiranja obstoječega programa. Organizacija lahko predlaga preoblikovanje programov, tako da raziskovalni program oz. programe med drugim priključi h kateremu od drugih programov ali razdeli na dva ali več novih raziskovalnih programov.

Preoblikovanje raziskovalnih programov je možno tudi v primeru, če program poleg javne raziskovalne organizacije izvaja raziskovalna organizacija s koncesijo. V letu 2019 sicer ni razpoložljivih dodatnih sredstev za izbor prijav novih raziskovalnih programov.

Pri ocenjevanju programov bodo upoštevali znanstveno odličnost raziskovalcev, relevantnost njihovih dosežkov, sposobnost delovanja in vitalnost skupine raziskovalcev ter potencialni vpliv zaradi razvoja, razširjanja in uporabe pričakovanih rezultatov raziskav. Vsako prijavo raziskovalnega programa bosta ocenila najmanj dva tuja recenzenta.

Okvirni letni obseg sredstev javnega poziva znaša 14.325.000 evrov. Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 1. januar 2020.

Prijavo je možno oddati elektronsko s kvalificiranim digitalnim podpisom, elektronsko brez kvalificiranega digitalnega podpisa in tiskano do vključno 4. aprila do 14. ure. O rezultatih izbora prijav bodo obveščeni predvidoma v decembru 2019. Na agenciji svetujejo, da prijav ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

Letošnji javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov je namenjen izboru prijav in financiranju koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli pristojni minister.

Raziskovalna organizacija s koncesijo z raziskovalnim programom, katerega financiranje se izteče 31. decembra letos, lahko odda prijavo za nadaljevanje financiranja obstoječega raziskovalnega programa, in sicer za obseg sproščenih sredstev raziskovalnega programa. Za naravoslovne, tehniške, medicinske in biotehniške vede je v letu 2020 namenjenih 1.325.000 evrov.

Izbrane koncesionirane programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov je 1. januar 2020.

Na agenciji za raziskovalno dejavnost so za STA povedali, da bodo zaradi primera Noč pripravili delavnice za pomoč pri pripravi prijav v prvi polovici marca. Vodji raziskovalnega programa v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru Marku Noču na zadnjem razpisu niso podaljšali financiranja. Znanstveni svet agencije je med drugim ugotovil, da je bila oddana vloga v točkah, ključnih za evalvacijo, celo neizpolnjena.