STAznanost

V Beli krajini projekt predstavitve in varovanja življenjskega prostora črne človeške ribice

Črnomelj, 27. februarja - Ob izviru Jelševniščice na Turistični kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, so danes predstavili projekt predstavitve in varovanja življenjskega okolja te območne posebnosti. V omenjeni projekt bodo vložili nekaj manj kot 120.000 evrov.

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Pokriti kraški bruhalnik z izvirom Jelševniščice.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Pokriti kraški bruhalnik z izvirom Jelševniščice.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Biolog novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave Andrej Hudoklin.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Biolog novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave Andrej Hudoklin.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Biolog novomeške enote Zavoda RS za varstvo narave Andrej Hudoklin.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Črna človeška ribica.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Območje izvira Jelševniščice.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Območje izvira Jelševniščice.
Foto: Rasto Božič/STA

Jelševnik pri Črnomlju, Turistična kmetija Zupančič.
Predstavitev projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini.
Pokriti kraški bruhalnik z izvirom Jelševniščice.
Foto: Rasto Božič/STA

Gre za partnerski podvig, ki ga pripravljajo skupaj s črnomaljsko občino, Razvojno izobraževalnim centrom Bela krajina, društvom Proteus in novomeško enoto Zavoda RS za varstvo narave. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja bo pokril štiri petine navedenega zneska.

Biolog novomeške enote zavoda za varstvo narave Andrej Hudoklin je povedal, da želijo s projektom, ki so ga začeli marca lani in ga bodo končali novembra, opozoriti na to redko in ogroženo živalsko podvrsto ter njen pomen, hkrati pa omejiti njeno ogroženost in pojav črnega močerila uvrstiti med belokranjske znamenitosti.

Domačija Zupančič bo tako postala nova točka doživljajskega k naravi usmerjenega oz. zelenega turizma, črna človeška ribica pa bo okrepila turistično prepoznavnost Bele krajine, je še dejal.

Po podatkih projektnih partnerjev projekt obsega ureditev turistične infrastrukture oz. urejenega dostopa, ureditev opazovalnega šotora nad kraškim bruhalnikom in izvirom Jelševniščice ter druge ureditve. Pripravili bodo tudi strokovne predstavitve črnega močerila v naravi sami in na domačiji.

Poiskali bodo vodiče in jih ustrezno izobrazili ter v učilnici na prostem z osnovno laboratorijsko opremo in simulirani kraški jami pripravili naravoslovne dneve in druge oblike javnega poučevanja. Obetajo si tudi šolske in druge obiske ter trajnostni turistični razvoj.

Po končanem projektu bo za omenjeno dejavnost kot njegov nosilec skrbela družina Zupančič. Njihovo turistično kmetijo bodo vključili v lokalno turistično ponudbo, predstavitev pa zagotovili s spletno stranjo in zloženkami.

Predstavitve se je udeležil tudi črnomaljski župan Andrej Kavšek, ki je opozoril, da želijo s projektom Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini povezati ekologijo in turizem ter da se bo z ureditvijo nahajališča te edinstvene živalske podvrste okrepila tudi prepoznavnost Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Črni močeril ali črna človeška ribica je jamska dvoživka in podvrsta bele človeške ribice, ki živi v podzemnih vodah Bele krajine. Pri preučevanju izvira Dobličice v Beli krajini so jo leta 1986 našli člani Inštituta za raziskovanje krasa. Po do zdaj znanih podatkih živi le v jamskih vodah ožje okolice Črnomlja - odkrili so jo na izviru Jelševniščice, Dobličice in v Kanižarskem potoku, za razliko od belega pa ima črni močeril predvsem temno obarvano kožo in dokaj normalno razvite oči.

Domačija Zupančič in projektni partnerji bodo omenjeno naložbo izvedli s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina. V Beli krajini so sicer večkrat opozorili, da je črna človeška ribica - predvsem zaradi onesnaževanja tamkajšnjih podzemnih voda in nasičenosti njenega življenjskega okolja z nitrati in fosfati - ogrožena.