STAznanost
Naravoslovje in tehnika

S predavanjem o pravnih vidikih začetek cikla predavanj o robotiki

Ljubljana, 11. marca - V Klubu Cankarjevega doma je danes potekalo prvo v seriji treh predavanj z naslovom Roboti spreminjajo svet, na katerem je francoski pravnik Raphael Rault, ki se osredotoča na nove tehnologije ter računalniško in komunikacijsko pravo, spregovoril o pravnih vidikih in okvirih sobivanja med ljudmi in roboti.

Ključno vprašanje, ki se poraja ob razvoju robotov, je zagotavljanje, da bodo prednosti uporabe pametnih avtonomnih robotov presegale morebitne negativne posledice, je dejal Rault.

Za doseganje tega bodo morali imeti pametni avtonomni roboti tako že v osnovi vgrajena etična načela, hkrati pa bodo morali obstajati pravni okviri za delovanje robotov, ki jih v EU med drugim naslavlja resolucija Evropskega parlamenta o pravilih civilnega prava o robotiki, sprejeta 16. februarja 2017.

V resoluciji Evropski parlament za glavne cilje postavlja varnost človeka ter pravico do zasebnosti, integritete, dostojanstva in avtonomije. Med drugim so v priporočilih zapisali tudi potrebo po definiciji in klasifikaciji pametnih robotov, civilni odgovornosti, kodeksu za inženirje robotike, kodeksu za odbore za raziskovalno etiko ter dovoljenjih za načrtovalce in uporabnike.

Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali bi morali v pravni red poleg pravne in fizične vnesti tudi elektronsko osebo, ki bi imela določene pravice in dolžnosti oziroma odgovornosti, je dejal Rault.

Tako sta s soavtorjem Damienom Trentesauxom v članku z naslovom Ethical Cyber-Physical Industrial Systems določila ravni etične in pravne odgovornosti različnih robotov, od takšnih, ki se niso sposobni učiti, do celotnih sistemov, ki so sposobni učenja, ter njihovih ustvarjalcev in uporabnikov.

Rault je od leta 2008 odvetnik in partner v odvetniški družbi Alter Via Avocats iz Lilla, ki se je specializiral za nove tehnologije ter računalniško in komunikacijsko pravo. Poučuje digitalno pravo in je med drugim tudi soavtor knjige z naslovom Ethical Hacking.

Njegovo predavanje je bilo prvo v ciklu predavanj o robotiki, ki jih Cankarjev dom organizira v sodelovanju z alumni klubom ljubljanske fakultete za strojništvo.

Kot so zapisali organizatorji, bodo roboti pomemben del prihodnosti, pa če si ljudje tega želijo ali ne. Odgovore na vprašanja, ki se ob tem porajajo, pa tudi pogled v preteklost, sedanjost in prihodnost robotov bosta poleg Raulta poskusila podati še Niko Herakovič s fakultete za strojništvo in Alexander Czinki iz Nemčije.

Herakovič bo 5. aprila spregovoril o pametnih tovarnah prihodnosti, Czinki, profesor na visoki strokovni šoli v Aschaffenburgu, pa bo na predavanju z naslovom Pot robotov - včeraj, danes, jutri 7. maja ponudil vpogled v zgodovinske korenine, trenutno stanje in prihodnost robotike.