STAznanost

Na letnem srečanju članov SAZU z mladimi o fiziki osnovnih delcev

Ljubljana, 13. marca - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) in Slovenska znanstvena fundacija (SZF) ob evropskem dnevu za mlade, ki ga letos obeležujemo 14. marca, pripravljata osrednji dogodek - tretje letno srečanje članstva SAZU z mladimi. Tema dogodka, ki bo potekal pod geslom Prebujanje plemenitosti in modrosti, bo fizika osnovnih delcev.

Letos se bo dijakom in njihovim profesorjem iz srednjih šol iz Slovenije in zamejstva predstavil 3. akademijski razred, ki združuje vrhunske slovenske raziskovalke in raziskovalce s področja matematičnih, fizikalnih, kemijskih in tehniških ved. Predstavili bodo fiziko osnovnih delcev, so sporočili organizatorji dogodka.

Kot so zapisali, je fizika osnovnih delcev ena izmed znanstvenih disciplin, v kateri raziskovalci proučujejo osnovno zgradbo vesolja in omogočajo človeštvu, da se seznani s spoznanji o sestavi snovi in s popolnejšim razumevanjem osnovnih zakonov narave.

Fizika osnovnih delcev predstavlja velik izziv za številne fizike v Evropi in na ostalih celinah. Veliko zanimanja za to področje pa je tudi v Sloveniji, kar je po navedbah organizatorjev razvidno tako iz znanstvenih raziskav na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani (IJS), kakor tudi v okviru Fakultete za matematiko in fiziko (FMF) Univerze v Ljubljani.

Nova odmevna znanstvena spoznanja sicer nastajajo zlasti v mednarodnih raziskovalnih središčih, kot sta Evropski center za jedrske raziskave (Cern) ali japonski pospeševalnik električno nabitih osnovnih delcev KEK, v katerih sodelujejo tudi slovenski raziskovalci.

Mladim in profesorjem so bodo tako na dogodku predstavili slovenski fiziki, ki so tesno vpeti v raziskave v Cernu ter v KEK na Japonskem. To so Peter Križan, Marko Mikuž, Jernej Fesel Kamenik ter predstavnika mlajše generacije fizikov Andrej Gorišek in Rok Pestotnik, vsi so sodelavci IJS in vpeti v pedagoške in raziskovalne procese na FMF.

Med predavatelji bo tudi Christoph Schaefer iz Cerna, saj bo dogodek v Ljubljani promoviral tudi slovensko sodelovanje in članstvo v tej evropski organizaciji za jedrske raziskave ter sam pomen Cerna za Evropo in svet.

Iz prijav udeležencev na dogodek je razvidno, da mlade in njihove profesorje tema letošnjega srečanja izjemno zanima, še zlasti iz manjših srednjih šol izven štirih univerzitetnih mest v Sloveniji, so še zapisali organizatorji.