STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na IJS bo nastal laboratorij za kemijo pod ekstremnimi pogoji

Ljubljana, 29. marca - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so danes razglasili zmagovalni projekt direktorjevega sklada za leto 2019. Med sedmimi prijavljenimi projekti so komisijo najbolj prepričali raziskovalci Matic Lozinšek, Blaž Alič, Mirela Dragomir in Kristian Radan s projektom laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji.

V okviru projekta bodo avtorji projekta postavili nov laboratorij, v katerem bodo eksperimentalne tehnike omogočale sintezo in karakterizacijo materialov pri nizkih temperaturah ali pri izjemno visokih tlakih. Tovrstni eksperimenti bodo omogočali odkrivanje novih materialov, izboljšanje njihovih lastnosti in s tem tudi njihove uporabne vrednosti.

Raziskovalci želijo na ta način združiti dve ekstremni področji raziskav, kemijo najbolj reaktivnega elementa fluora in raziskave pod visokim tlakom. S tem želijo prestopiti meje in omejitve klasične kemije, hkrati pa v Slovenijo vpeljujejo znanje in tehnike, ki tu še niso na voljo, je povedal Lozinšek.

Pridobitev projekta je po njegovih besedah izjemna priložnost, da sledijo svoji viziji in željam, da se podajo na samostojno pot in poskušajo začrtati novo smer v raziskavah, ki ne bo nova le v ožjem okolju, temveč v znanstveni skupnosti nasploh.

Za vzpostavitev laboratorija bodo raziskovalci iz direktorjevega sklada prejeli 330.000 evrov investicijskih sredstev, namenjenih nakupu opreme in vzpostavitvi laboratorija.

Kot je poudaril Alič, je projekt namenjen temeljnim raziskavam, za katere pa se lahko izkaže, da imajo praktično in uporabno vrednost na različnih področjih, med drugim na področju superprevodnikov ali pa zdravilnih učinkovin.

Eden od pomembnih ciljev projekta je na preizkus postaviti periodni sistem in omejitve, ki jih ta postavlja kemikom, ter odgovoriti na vprašanje, ali visoki tlaki omogočajo povsem drugačen tip kemije, je izpostavil Lozinšek.

Do tega dne so namreč kemiki po besedah Radana izkoriščali le zunanje lupine atomov, s kemijo pod visokimi tlaki pa so postali tudi dotlej skriti nivoji bolj dostopni. "Gre za temeljno raziskovanje, ki pa se bo, če se izkaže, da bo uspešno, verjetno zapisalo v učbenike," je dodal Lozinšek.

IJS je nagrado direktorjeva sklada, s katerim raziskovalcem mlajše generacije omogočijo raziskovanje novega obetajočega znanstvenega področja, podelil že četrto leto zapored.

Direktorjev sklad je namenjen nakupu in gradnji raziskovalne infrastrukture v okviru investicijskega projekta, ki ga na poziv strokovnega sveta direktorja predložijo mladi doktorji znanosti do sedem let po opravljenem doktoratu. S tem želijo na IJS raziskovalcem mlajše generacije olajšati in omogočiti ustvarjanje obetajočih novih raziskovalnih področij.

Današnja razglasitev zmagoslavnega projekta je potekala v okviru tradicionalnih Dnevov Jožefa Stefana, ki so se zaključili z današnjim predavanjem enega vodilnih podatkovnih znanstvenikov Geoffa Webba. Z letošnjimi Dnevi Jožefa Stefana so na IJS obeležili tudi 70. obletnico delovanja, ki so jo posvetili mladim.