STAznanost

V Kopru na mednarodni konferenci o premikih prebivalstva in nadzoru nad selitvami

Koper, 8. aprila - V Kopru danes poteka mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Premiki prebivalstva in nadzor nad selitvami v transnacionalni perspektivi, na kateri bodo v dveh sklopih predavanj predstavili migracije na zgodovinskih primerih mednarodnih premikov prebivalstva ter zgodovinske primere migracijskih politik.

V prvem sklopu predavanj bodo med drugim na primeru Judov v Egiptu spregovorili o ohranjanju kulturne dediščine in situ, o oblikah spomina na primeru portugalske diaspore ter o kulturni dediščini po prisilnih migracijah.

V sklopu o migracijskih politikah pa bodo med drugim spregovorili o migracijskem nadzoru in narodotvorni politiki v prvi Jugoslaviji, o zunaj teritorialnem nadzoru nad izseljenci v času med svetovnima vojnama na primeru slovenskih antifašistov v Argentini ter o nadzoru nad nenadzorovanimi migracijami na primeru sredstev javnega obveščanja o prebegih iz Jugoslavije v letih 1945-65.

Konferenco v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Nadzor nad migracijami na Slovenskem od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije in raziskovalnega programa Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij ob podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost organizirata Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC-SAZU in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem.