STAznanost

Agencija za raziskovalno dejavnost že začela izboljševati sistem

Ljubljana, 26. aprila - Agencija za raziskovalno dejavnost, ki je bila pri izbiri raziskovalnih programov in projektov leta 2017 in v prvi polovici leta 2018 po mnenju računskega sodišča le delno učinkovita, je že začela nov cikel sistemskih dopolnitev. Revizijo bodo uporabili kot priporočilo za nadaljevanje sistemskih izboljšav, so zapisali.

Agencija sprejema mnenje računskega sodišča kot priporočilo za nadaljevanje izboljšav v sistemu izbora, izvajanja, nadzora in spremljanja financiranja oz. sofinanciranja raziskovalnih projektov in programov, so poudarili za STA.

Agencija je že leta 2014 začela celovito prenovo sistema. Usmerjevalna skupina je leta 2015 izdala priporočila, vzpostavljen pa je bil evropsko primerljiv sistem, so pojasnili. Z izvedbo razpisov v letih 2016, 2017 in 2018 je tudi opredelila elemente, kjer je treba sistem še nadgraditi. V marcu je delo začela usmerjevalna skupina v novem mandatu, ki nadaljuje prenovo sistema.

Nekateri ukrepi za bolj učinkovito izvajanje nalog pa so po zagotovilu agencije že sprejeti. Med njimi je denimo odpravljanje dvofaznega postopka javnega razpisa za raziskovalne projekte. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 pilotno poteka v eni fazi, tečejo pa tudi aktivnosti za spremembo normativnih aktov za dokončen prehod na enofazni postopek.

Med sprejetimi ukrepi za bolj učinkovito izvajanje nalog je tudi spremljanje namenske porabe sredstev. Pri tem omenjajo kadrovsko reorganizacijo in dodatno kadrovsko okrepitev za prehodno obdobje. Poleg tega so okrepili spremljanje učinkov (so)financiranih raziskav.

V načrtu imajo še več ukrepov. Tako načrtujejo procesno prenovo pri delovanju občasnih strokovnih teles, da bi tako naslovili ugotovljene pomanjkljivosti v sklopu že načrtovane prenove krovnega pravilnika agencije.

Nadalje želijo zagotoviti ažurnost evidenc v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami in učinkovitejši nadzor nad namensko porabo sredstev in vračili. Načrtujejo tudi učinkovitejše vmesno in zaključno poročanje raziskovalnih programov in projektov ter vsebinske preglede z obiski programskih in projektnih skupin. Poleg tega je v načrtu krepitev analiz o učinkih (so)financiranih raziskav.

Odzivno poročilo bodo računskemu sodišču predložili v 90 dneh, so zagotovili.

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo več pomanjkljivosti pri izbiranju projektov in nadzoru nad porabo sredstev. Po mnenju revizorjev bi lahko agencija svoje poslovanje izboljšala tako pri načrtovanju kot tudi pri izvajanju postopkov za izbiro raziskovalnih programov in projektov, ki jih sofinancira.