STAznanost

Fakulteta za organizacijske študije nadaljuje uspešne projekte

Novo mesto, 14. maja - Novomeška fakulteta za organizacijske študije (FOŠ) tudi letos pripravlja poletno šolo Sistemi vodenja kakovosti, na kateri bo poudarek na praktičnih primerih uspešnih slovenskih organizacij. Med oktobrom in januarjem organizirajo brezplačno Evropsko poslovno šolo, obenem pa napovedujejo nadaljnje aktivnosti v založniški dejavnosti, kjer so doslej poleg ostalih gradiv izdali 41 znanstvenih monografij.

Poletno šolo bo FOŠ organiziral v sodelovanju z novomeško Fakulteto za industrijski inženiring in Visoko šolo Grm Novo mesto. Sodelovala bodo tudi podjetja Bureau Veritas, Adria Mobil in Arex ter Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, je na današnji novinarski konferenci povedal dekan FOŠ Boris Bukovec.

Šola prinaša neformalno izobraževanje, namenjeno tako študentom kot tudi ostalim zainteresiranim. Predavatelji jim bodo najprej podali teoretična spoznanja, nato pa bodo spoznali napredne praktične rešitve, ki jih slovenske in tuje organizacije uporabljajo na poti do kakovosti.

"Ključni poudarek bo na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji. Udeleženci bodo med drugim pridobili certifikat za interne presojevalce SVK po mednarodnem standardu," je pojasnil Bukovec.

Od oktobra do januarja bo FOŠ v okviru evropskega programa Jean Monnet Chair tudi letos izvedla brezplačno Evropsko poslovno šolo. "Ta ponuja tri med seboj povezljive sklope, namenjene spoznavanju osnovnih pravil in načel delovanja Evropske unije. Udeleženci tako spoznajo temelje evropskih javnih politik, evropsko upravno in pravno organiziranost ter evropsko poslovno okolje," je pojasnil vodja projekta Jean Monnet Chair na FOŠ Uroš Pinterič.

Pri izvedbi projekta bodo sodelovali gostujoči strokovnjaki s priznanih evropskih univerz, sodelovanje v Evropski poslovni šoli pa študentom prinese kreditne točke in certifikat Pripravljen za Evropo.

Konec aprila je fakulteta organizirala tudi četrto znanstveno konferenco Nove paradigme organizacijskih teorij, katere namen je bila izmenjava najnovejših spoznanj in akademskih razmišljanj z različnih področij. Med drugim so obravnavali e-izobraževanje in vseživljenjsko učenje, vlogo in aktivnosti starejših, družbeno odgovornost ter obvladovanje procesov organizacije, je povedala Annmarie Gorenc Zoran s fakultete.

V sklopu konference, ki so se je udeležili tudi predstavniki gospodarstva, je potekal tudi odprti forum, na katerem so razpravljali o raziskovalnih priložnostih v novem desetletju, ki ga bo zaznamovalo novo obdobje programa Horizon Europe in s tem povezane znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Kot je poudaril Pinterič, leta 2008 ustanovljeni FOŠ tudi dejavno prispeva k novi strokovni literaturi, saj je na tem področju ena najbolj produktivnih fakultet v Sloveniji. "Založniško dejavnost na fakulteti opredeljujemo kot del svojega akademskega poslanstva, zato že deset let krepimo izvajanje te dejavnosti," je dodal.

Letno izdajo dve znanstveni reviji, ob tem pa še več znanstvenih monografij v fizični in spletni obliki; skupno so jih doslej izdali 41. "Za fakulteto je izrednega pomena predvsem publikacija Zrna odličnosti, ki združujejo dela novih doktorjev znanosti na FOŠ," je dejal Pinterič.

Doktorski študij na FOŠ je po Bukovčevih besedah doslej zaključilo 27 študentov, na vseh stopnjah skupaj pa imajo letno v povprečju vpisanih 180 študentov. "Naši študentje in diplomanti prihajajo iz 12 držav, ponosni pa smo tudi na to, da je leta 2017 kot prvi tujec na FOŠ in s tem tudi v naši regiji doktoriral kandidat iz Jordanije," je še dodal.