STAznanost

Kutnarjeva za iskanje odličnosti v znanstvenih nišah

Koper, 15. maja - Edina kandidatka za rektorico Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar se je pred bližnjimi volitvami danes predstavila na fakulteti za humanistične študije. Med drugim se je zavzela za nadaljevanje sedanje usmeritve, da si univerza izbere specifična, nišna znanstvena področja, na katerih lahko poseže v svetovni vrh.

Matematičarka Kutnarjeva, ki sicer od leta 2011 vodi fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, bo na rektorskih volitvah prihodnji teden bržkone izvoljena za naslednico Dragana Marušiča, ki je univerzo vodil osem let, saj je edina kandidatka za to funkcijo.

Bodoča rektorica je na današnji predstavitvi poudarila, da je za uspešno delovanje univerze potrebnih več dejavnikov, med njimi pa je opozorila na povezovanje posluha za študente in stremljenja k odličnosti v znanstveno-raziskovalnem delu, saj univerza ni zgolj raziskovalna niti zgolj pedagoška institucija.

Na področju znanosti in raziskav je po njenem prepričanju treba nadaljevati usmeritev, ki jo je univerza začrtala v zadnjih osmih letih, in sicer da gredo v izbiro specifičnih znanstvenih področij, na katerih lahko posežejo v sam svetovni vrh.

"Ker smo majhni, ne bomo nikoli mogli biti odlični povsod, lahko pa smo odlični v nišnih področjih," je pojasnila Kutnarjeva.

Tudi na pedagoškem področju mora primorska univerza po njenem mnenju nadaljevati prakso nudenja specifičnih študijskih programov, ki jih drugod po Sloveniji ni, kot npr. fizioterapijo. Zavzela se je tudi za ohranitev izrednega študija, saj Univerza na Primorskem zaradi nezadostnih proračunskih sredstev iz naslova rednega študija sloni prav na izrednem študiju.

Kutnarjeva je izpostavila tudi potrebo po posodobitvi študijskih programov in krepitvi sodelovanja z lokalnim okoljem in gospodarstvom ter njunimi potrebami.

Obenem je bodoča rektorica izpostavila potrebo pa nadaljevanju procesa internacionalizacije univerze. Pri tem si želi, da bi poleg študentov iz držav bivše Jugoslavije Koper v večji meri prepoznali tudi študenti iz zahodne Evrope.

Kutnarjeva je napovedala še odpravo nesorazmerij pri interni delitvi proračunskih sredstev za študijsko dejavnost in skrb za stabilno poslovanje vseh članic, delno decentralizacijo rektorata ter večje medfakultetno sodelovanje.