STAznanost
Naravoslovje in tehnika

20. maj - svetovni dan meroslovja

Ljubljana, 20. maja - Na današnji dan po vsem svetu obeležujemo svetovni dan meroslovja. Na ta dan leta 1875 je bila namreč podpisana metrska konvencija in ustanovljen mednarodni urad za uteži in mere v Parizu. Letošnji je še toliko bolj pomemben, saj začenja veljati redefinicija mednarodnega sistema merskih enot.

Članice Metrske konvencije, med njimi tudi Slovenija, so redefinicijo mednarodnega sistema merskih enot potrdile novembra lani v Parizu. To pomeni, da bo odslej omogočen univerzalen dostop do merskih enot kjerkoli na Zemlji in tudi daleč stran od nje.

Redefinicija zajema štiri osnovne enote: kilogram, amper, kelvin in mol. Vse štiri so zdaj prvič opredeljene z naravnimi konstantami in ne več s fizičnimi predmeti. S tem se denimo za določanje teže ne uporablja več valj iz platine in iridija, imenovan mednarodni prototip kilograma ali prakilogram, ki je edini predmet na svetu z maso natančno en kilogram.

Enotne definicije enot zagotavljajo, da so vsakodnevni koncepti merjenja dosledno primerljivi po celem svetu. Tako kot so za hišo pomembni trdni temelji, so za napredek tehnologije in znanosti potrebne zanesljive definicije merskih enot, so ponazorili na Uradu RS za meroslovje, ki je v Sloveniji pristojen za to področje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je svetovni dan meroslovja obeležilo že v četrtek na dogodku na Brdu pri Kranju. Kot so povedali predavatelji, je meroslovje veda o merjenju, z merjenji in mednarodnim sistemom merskih enot pa se v življenju srečujemo vsak dan, na vsakem koraku, čeprav se tega niti ne zavedamo.

Prav tako se na dogodku niso izognili redefiniciji mednarodnega sistema merskih enot. Kot so še sporočili z gospodarskega ministrstva, so med drugim govorili o tem, kakšna so bila merjenja na posameznih področjih včasih in kakšna so danes, kaj je doprinesel razvoj, kako pomembne so meritve in kako se vsa ta znanja odslikavajo v izobraževalni sistem, kako profesorji v šolah predajajo znanja s tega področja na učence in dijake ter kakšne so na tem področju še možnosti za izboljšave in izzivi za naprej.