STAznanost
Humanistika in družboslovje

V Ljubljani mednarodni simpozij na temo ameriških sanj

Ljubljana, 24. maja - Konec tedna bo v Ljubljani potekal mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Globalni vpliv ameriških sanj, ki ga organizirata ZRC SAZU in Pedagoški inštitut. Mednarodni znanstveni simpozij ima po navedbah organizatorjev namen tematizirati nekatera izmed temeljih vprašanj, ki obravnavajo vpliv ameriških sanj na demokratične družbe.

Ameriške sanje po besedah organizatorjev v imaginariju ameriškega načina življenja kot tudi ameriške kulture nasploh zasedajo posebno mesto, saj veljajo za destilirano različico vseh ameriških vrednot. Tako v ekonomiji in politiki kot tudi v popularni kulturi in literaturi predstavljajo nekakšen arhetip zgodbe o (materialnem) uspehu, hkrati pa so tudi simbol napredka in sinonim upanja.

Kljub temu, da veljajo za temelj ameriške družbe, so ameriške sanje vse pogosteje deležne tudi številnih ugovorov in očitkov. Razkorak med njihovo idealizirano podobo na eni strani ter naraščajočo neenakostjo oz. vse nižjo socialno mobilnostjo v primerjavi z ostalimi demokratičnimi državami na drugi je postavil pod vprašaj njihov emancipatorični potencial.

Panelisti bodo razpravljali o številnih problemih in izzivih, povezanih s t.i. standardno interpretacijo ameriških sanj, kakor tudi o vrsti ugovorov in očitkov, ki so jih deležne. Posebna pozornost bo namenjena tudi globalizaciji ameriških sanj oz. njihovemu vplivu tako na Evropsko unijo kot tudi Kitajsko, katerih lastne sanje predpostavljajo vedno bolj soodvisno globalno prihodnost.

Simpozij bo potekal v soboto med 11. in 15. uro v prostorih ZRC SAZU.