STAznanost

Za naložbe v raziskave, razvoj in inovacije 24 milijonov evrov

Ljubljana, 4. junija - SID banka, ki upravlja Sklad skladov, je razširila dostop do posojil za naložbe na področju raziskav, razvoja in inovacij. Odslej bo mogoče prek Gorenjske banke pridobiti 24 milijonov evrov dolgoročnih posojil, so danes sporočili iz SID banke.

K 15 milijonom evrov iz okvira Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, bo Gorenjska banka dodala devet milijonov evrov sredstev. "Skupaj bo tako prek nje na voljo 24 milijonov evrov finančnih sredstev, ki bodo namenjeni za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacij," so pojasnili v banki. Končni prejemniki lahko sredstva tudi dobijo tudi prek Sberbank in SID banke.

Financiranje je namenjeno podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom, zagonskim podjetjem ter zadrugam. Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere ročnosti do devet let, moratoriji na odplačilo glavnice do treh let in nižje zahteve pri zavarovanju kredita. Vrednost kredita lahko znaša od 10.000 evrov do 10 milijonov evrov, financira pa se lahko tudi do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Stroškov vodenja in odobritve kredita ni.

"SID banka se je odločila, da pospeši prodajo posojil, namenjenih za financiranje naložb v raziskave, razvoj in inovacije tudi s pridobitvijo novega posrednika, torej Gorenjsko banko," je ob tem povedal predsednik uprave SID banke Sibil Svilan.

Kot je dodal predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak, bodo v partnerstvu nadgradili ponudbo storitev, ki so namenjene spodbujanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. "Podjetjem bomo v sodelovanju s SID banko do leta 2023 ponudili 24 milijonov evrov sredstev, namenjenih financiranju razvojnih in inovacijskih aktivnosti po konkurenčnejših pogojih od trenutnih tržnih," je dejal.