STAznanost

Letos na mednarodni krasoslovni šoli v ospredju podzemne vode

Postojna, 17. junija - Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v tem tednu pripravlja mednarodno krasoslovno šolo, ki se letos osredotoča na kraško hidrologijo, vedo o podzemnih vodah. V sklopu šole bodo organizirali štiri ekskurzije, na katerih bodo predstavili rezultate najnovejših speleoloških in krasoslovnih raziskav.

Kot so sporočili z ZRC SAZU, bodo organizatorji na ekskurzijah predstavili rezultate iskanja rezervnega vodnega vira v zaledju Ljubljanice ter raziskav na območju gradnje drugega tira.

Udeleženci se bodo podali tudi na planoto Kras, kjer bodo predstavili klasično krasoslovno znanje o podzemnem pretakanju reke Reke od Škocjanskih jam do izvirov reke Timava.

Kot še poudarjajo organizatorji, krasoslovna šola kljub svojem nazivu "ni ravno šola, temveč bolj srečanje enakovrednih, lahko bi jo poimenovali tudi znanstveni simpozij".

Cilj srečanja je izmenjava znanj in izkušenj s področja karakterizacije, izkoriščanja in varovanja kraških vodonosnikov, ki v Sloveniji prispevajo k oskrbovanju okoli polovice prebivalstva. Na svetovni ravni je po navedbah organizatorjev od kraških vodnih virov odvisna skoraj četrtina prebivalstva.

"Da bomo kraške vodonosnike bolje varovali, je nujno potrebno poglobljeno znanje o značilnostih toka in skladiščenja vode, njeni razpoložljivosti in sprotno spremljanje kakovosti," so še zapisali organizatorji.

Tako na mednarodni šoli pričakujejo prispevke, ki bodo spodbudili razpravo o novih konceptih, raziskovalnih metodah in tehnikah, ter prikazali primere dobre prakse z drugih območij po svetu, ki predstavljajo konkretne rešitve specifičnih problemov.

Mednarodne krasoslovne šole, ki jo pripravljajo od leta 1993, se vsako leto udeleži več kot sto ljudi, med katerimi so raziskovalci, študenti, upravljalci narodnih parkov, jamarji in drugi. Letos pričakujejo okoli 160 udeležencev, ki prihajajo iz več kot 30 držav.