STAznanost

Partnerice CEUS podpisale sporazum o multilateralni shemi vodilne agencije

Dunaj, 17. junija - Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je z ostalimi ustanovnimi partnericami Srednjeevropskega partnerstva za znanost (CEUS) na Dunaju danes podpisala sporazum o vzpostavitvi multilateralne sheme vodilne agencije. Kot so sporočili z ARRS, so s podpisom sporazuma agencije potrdile medsebojno skladnost evalvacijskih postopkov.

Sporazum bo raziskovalkam in raziskovalcem iz Slovenije, Avstrije, Češke in Poljske omogočal prijavo skupnih, največ trilateralnih raziskovalnih projektov, z uporabo sheme vodilne agencije pa se jim bo bistveno zmanjšalo administrativno breme. S podpisom so agencije vzpostavile tudi načelo zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije, so zapisali na ARRS.

"Gre za prvi pomemben korak partnerstva CEUS, ki raziskovalkam in raziskovalcem daje priložnost povezovanja in krepitve obstoječih raziskovalnih povezav ter nudi spodbudo s financiranjem raziskovalnih projektov," je ob podpisu sporazuma, ki se ga je udeležila tudi slovenska veleposlanica na Dunaju Ksenija Škrilec, dejal direktor ARRS Jozsef Györkös.

Po navedbah ARRS gre za prvi tovrsten sporazum v Evropi, ki vključuje več kot tri agencije, poleg slovenske agencije še avstrijsko agencijo FWF, češko agencijo GA ČR in poljsko NCN.

Shema vodilne agencije raziskovalcem iz partnerskih držav omogoča prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki izvede evalvacijski postopek skupne prijave, je zapisano na spletni strani ARRS.

Če je raziskovalni projekt v evalvacijskem postopku pozitivno ocenjen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, partnerske agencije prevzamejo sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega evalvacijskega postopka na podlagi medsebojnega pripoznavanja postopkov evalvacije.