STAznanost
Humanistika in družboslovje

Izšla je dopolnjena izdaja farmacevtskega terminološkega slovarja

Ljubljana, 20. junija - Farmacevtska stroka je ta teden po osmih letih dobila nov, dopolnjen in pregledan terminološki slovar, ki je nastal v sodelovanju med fakulteto za farmacijo in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Nova izdaja vsebuje 1035 novih gesel, 1160 pa je dopolnjenih oziroma popravljenih.

Pri pripravi dopolnjenega in pregledanega slovarja je sodelovalo 23 avtorjev s tremi glavnimi uredniki Marjeto Humar iz terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ter Alešem Obrezo in Jelko Šmid Korbar s fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani.

"Terminološki slovar predstavlja terminologijo stroke, je odraz njene razvitosti in skrbi strokovnjakov za slovensko terminologijo. Stroka se neprestano razvija in z razvojem stroke nastaja nova terminologija," je po navedbah v sporočilu za javnost razloge za nastanek novega slovarja pojasnila Šmid Korbar.

"Čeprav je med obema izdajama minilo osem let, so se vmes pojavili novi termini. Recimo s področja industrijske farmacije," je dodala.

Slovar ima poleg opredelitev slovenskih terminov tudi tujejezične ustreznike, angleške in latinske, saj po navedbah urednikov strokovnjaki slovenski prevod neredko iščejo prek angleškega ali latinskega termina.

Z nekajmesečnim zamikom bo slovar na voljo tudi na spletnem mestu Inštituta Frana Ramovša, na naslovu https://isjfr.zrc-sazu.si/terminologisce.

Slovar je nastal s podporo podjetja Medis, pri čemer je predsednik nadzornega odbora podjetja Tone Strnad strokovnjakom, ki so sodelovali pri izidu slovarja, izrekel "priznanje in zahvalo, da so pomembno prispevali k razvoju znanosti farmacevtske stroke".

Zasnova slovarja, ki je prvič izšel pri Založbi ZRC leta 2011, sicer sega v leto 2004, še šest let prej, pa je nastal prevod t. i. Formularium Slovenicum, slovenskega dodatka k evropski farmakopeji, kar je po navedbah urednikov Obreze in Šmid Korbar tudi neke vrste terminološki slovar.