STAznanost

Fakulteta za uporabne družbene študije prejela naziv Jean Monnet center odličnosti

Nova Gorica, 22. avgusta - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je na razpisu Evropske unije pridobila naziv Jean Monnet center odličnosti z naslovom Strateški observatorij za Evropo 2030. V 30 letih izvajanja programa Jean Monnet je FUDŠ komaj četrti Center odličnosti, ki je bil dodeljen instituciji v Sloveniji, so sporočili s fakultete.

Nova Gorica. Dekan fakultete Borut Rončević. Foto: FUDŠ

Nova Gorica.
Dekan fakultete Borut Rončević.
Foto: FUDŠ

Po besedah fakultete se Evropska unija po prihajajočem izteku strategije Evropa 2020 nahaja pred novim strateškim obdobjem, ki bo segalo do leta 2030. Jean Monnet center odličnosti bo spremljal procese oblikovanja in implementacije nove strateške usmeritve Evropske unije.

V okviru centra bo vzpostavljena znanstvena infrastruktura za zbiranje, analizo in diseminacijo znanja o strateških procesih Evropske unije. Poleg tega bo center odličnosti deloval tudi kot forum za strokovno razpravo o strateškem razvoju Evropske unije med različnimi javnostmi, te aktivnosti pa bodo služile za nadgrajevanje poučevanja tem, povezanih z evropskimi študijami.

Center odličnosti na FUDŠ-u bo imel po navedbah fakultete tudi velik praktičen pomen, med drugim za učinkovitejšo implementacijo strateških dokumentov Evropske unije. Odlično znanje o strateških procesih EU je namreč po besedah fakultete "eden ključnih nujnih pogojev za zmanjševanje implementacijskega deficita na lokalnem, regionalnem in evropskem nivoju".

Evropska unija naziv Center odličnosti podeli visokošolskim institucijam, ki so ključna točka kompetenc in znanja s pomembnega področja EU študij.

Vodja centra odličnosti in dekan FUDŠ Borut Rončević je ob pridobitvi naziva povedal, da so s tem pridobili "priznanje, privilegij in možnost na osnovi lastnih idej izgraditi del odlične raziskovalne in pedagoške infrastrukture Evropske unije". Izpostavil je še, da so študenti FUDŠ s tem dobili "potrditev, da študirajo na res kakovostni instituciji, ki je zmožna tudi v mednarodni konkurenci, na nivoju EU, prejeti prestižni naziv centra odličnosti, v okviru katerega imajo priložnost tudi sami sodelovati."