STAznanost
Humanistika in družboslovje

V Ljubljani konferenca strokovnjakov govornih in jezikovnih tehnologij

Ljubljana, 2. septembra - Na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko bo od 11. do 13. septembra potekala mednarodna znanstvena konferenca o govornih in jezikovnih tehnologijah Text, Speech and Dialogue (TSD 2019). Konferenca bo prvič organizirana v Sloveniji, in sicer kot spremljajoči dogodek velike mednarodne znanstvene konference Interspeech 2019.

Z več kot 20-letno tradicijo se je serija konferenc TSD razvila v enega glavnih forumov za izmenjavo znanj in dosežkov pri raziskavah in razvoju računalniških sistemov za obdelavo govorjenega in pisanega jezika, so sporočili organizatorji.

Tematike konference naslavljajo razvoj sistemov za samodejno razpoznavanje in tvorjenje govora, pridobivanje govornih in jezikovnih virov, računalniško obdelavo naravnega jezika za pomensko analizo govora in besedil, razvoj govornih asistentov, samodejnih prevajalnikov in sistemov za dialog ter biometričnih govornih in jezikovnih tehnologij.