STAznanost
Humanistika in družboslovje

Slovenski psihologi v Zrečah o nasilju na različnih področjih

Zreče, 19. septembra - Slovenski psihologi so danes v Zrečah začeli svoj 8. kongres, ki bo potekal do sobote in je tokrat namenjen razpravam o nasilju z različnih plati. Kot je ob začetku povedal predsednik programskega odbora Bojan Musil, se nasilje pogosto in v mnogih odtenkih kaže vsakodnevno ter zadeva posameznike ali skupine in njihove medosebne odnose.

Zreče, Terme Zreče. Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov. Foto: Gregor Mlakar/STA.

Zreče, Terme Zreče.
Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov.
Foto: Gregor Mlakar/STA.

Zreče, Terme Zreče. Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov. Psihologinja Sonja Pečjak iz oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti. Foto: Gregor Mlakar/STA.

Zreče, Terme Zreče.
Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov.
Psihologinja Sonja Pečjak iz oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti.
Foto: Gregor Mlakar/STA.

Zreče, Terme Zreče. Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov. Psihoterapevtka Mateja Štirn iz Instituta za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte. Foto: Gregor Mlakar/STA.

Zreče, Terme Zreče.
Okrogla miza o medvrstniškem nasilju v šolah na kongresu slovenskih psihologov.
Psihoterapevtka Mateja Štirn iz Instituta za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte.
Foto: Gregor Mlakar/STA.

"Kot temna plat človeka zadeva različne vidike psihologije, a kljub temu ostaja zadrega, da prave domovinske pravice kot nekakšna vodilna tema ne zaseda nikjer v razvejanosti psihologije, zato je prav, da se ta tema pojavi v javnosti na kongresu slovenskih psihologov," je povedal Musil.

Velik del uvodnega dne je namenjen medvrstniškemu nasilju, ki se po besedah Sonje Pečjak iz oddelka za psihologijo na ljubljanski filozofski fakulteti pojavlja na vseh šolah, pri čemer se nekatere s tem problemom ukvarjajo odprto, druge pa nasilje prikrivajo in se z njim ukvarjajo le v primerih, ko to izbruhne v intenzivni obliki s hudimi posledicami za žrtve.

"Šolski psihologi lahko s kurativnim in preventivnim delovanjem prispevajo k oblikovanju varnega okolja za učenje in psihosocialni razvoj učencev," je dejala Pečjakova in dodala, da je za strokovno ukrepanje najprej treba poznati razširjenost tega pojava.

V ta namen so se lotili celostnega programa primarne preventive medvrstniškega in spolnega nasilja. V obliki delavnic za otroke in mladostnike ter predstavitev za odrasle so ga izvajali v vrtcih in šolah, z njim pa otroke, mladostnike, strokovne delavce in starše ozaveščali o prepoznavanju nasilja in kako se nanj odzvati.

V sklopu programa so opravili raziskavo med učenci zadnjega triletja, ki je zajela nekaj več kot 4500 učencev in učenk iz 70 šol. V njej je po besedah Mateje Štirn 89 odstotkov vprašanih potrdilo tradicionalno medvrstniško nasilje vseh oblik - verbalno, fizično in odnosno.

Medtem ko so se pretekle raziskave osredotočale predvsem na preučevanje žrtev in nasilnežev ter učencev, ki so hkrati v obeh vlogah, je v novejših velik poudarek prav na preučevanju vloge učencev-opazovalcev. Ti so namreč prevladujoča skupina z veliko socialno močjo, s katero lahko prispevajo k zmanjšanju nasilja.

Rezultati raziskave so pokazali, da dekleta pogosteje kot fantje opazijo odnosno nasilje, fantje pa fizično in spletno. Starejši in učno bolj uspešni učenci veliko bolj pogosto kot mlajši in učno manj uspešni opazijo verbalno in odnosno nasilje, a žal o opaženem nasilju običajno ne poročajo.

Ena od oblik medvrstniškega nasilja je po besedah Katarine Kocbek zaradi uporabe mobilnih tehnologij spletno nasilje. Glede na opravljeno študijo elektronske naprave in splet vsakodnevno uporablja kar 97 odstotkov učencev v zadnjem triletju, rezultati tujih in domačih raziskav pa kažejo, da ima kar polovica mladih izkušnje z različnimi oblikami spletnega nasilja in nadlegovanja.

To je potrdila tudi študija, saj je 43 odstotkov mladih poročalo, da so vsaj enkrat doživeli eno od oblik spletnega nasilja, približno tretjina pa, da so sami vsaj enkrat izvajali tovrstno nasilje. Okoli četrtina jih je imela izkušnje s tem, da so jih žalili preko sporočil ali o njih grdo govorili drugim, najmanj je takih, ki so bili deležni zlorabe njihovih osebnih podatkov ali fotografij.

Med štiri in šest odstotkov vprašanih je povedalo, da imajo redne izkušnje z žaljenjem, obrekovanjem ter z izločitvijo iz skupine ali ignoriranjem.

Kot ugotavlja stroka, rezultati raziskave kažejo na potrebo po izvajanju preventive na tem področju, glede na razširjenost nasilja, pa bi bilo smiselno z njo začeti že v nižjih razredih.