STAznanost

Za raziskovalno-razvojno dejavnost lani več proračunskih sredstev

Ljubljana, 27. septembra - Slovenija je lani za raziskovalno-razvojno dejavnost namenila 191,7 milijona evrov državnih proračunskih sredstev, kar je 12,4 odstotka več kot v letu 2017. To je bilo tretje povečanje omenjenih sredstev za to dejavnost zapored, podatke realiziranega proračuna povzema državni statistični urad. Delež teh sredstev v BDP je znašal 0,42 odstotka.

Delež sredstev državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost v bruto domačem proizvodu (BDP) je lani dosegel 0,42 odstotka, v letu prej pa 0,40 odstotka. Kot v prejšnjih letih je tudi v letu 2018 največ teh sredstev prejel državni sektor: 51,6 odstotka; 38,4 odstotka je prejel visokošolski sektor, preostalo desetino proračunskega financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti pa so prejeli poslovni (7,9 odstotka) in zasebni nepridobitni sektor (1,1 odstotka) ter tujina (en odstotek) skupaj.

Prednostni cilji državne politike na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti so v letu 2018 ostali enaki kot v prejšnjih letih. Največ državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost, in sicer 43,3 odstotka, je bilo namenjenih za splošni napredek znanja. Poleg tega so v prioritetno peterico sodili še kmetijstvo (11,6 odstotka), industrijska proizvodnja in tehnologija (11,6 odstotka), zdravje (11,5 odstotka) in okolje (5,6 odstotka).

Znatno manj državnih proračunskih sredstev za raziskave in razvoj je bilo dodeljenih za izobraževanje (39,7 odstotka manj), raziskovanje in izkoriščanje vesolja (11,9 odstotka manj) ter raziskovanje in izkoriščanje zemlje (11,5 odstotka manj).

Proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti se je lani glede na leto 2017 okrepilo na vseh področjih raziskav in razvoja, razen na področju družbenih ved; te so prejele 10,8 odstotka sredstev manj. Največ sredstev, po več kot 50 milijonov evrov, sta prejeli področji tehniških in tehnoloških ved (31,2 odstotka) ter naravoslovnih ved (30,8 odstotka), obe skupaj 118,7 milijona evrov ali 61,9 odstotka celotnega proračunskega financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti v letu 2018.

Začetni proračun za 2019 medtem predvideva za raziskave in razvoj povečanje sredstev za 7,8 odstotka na 206,6 milijona evrov. Prioritete državne politike ostajajo približno enake kot doslej, še dodaja statistični urad.