STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Pred ukrepi ugotavljanje ekološkega stanja visokogorskih jezer

Bohinj, 28. septembra - Nacionalni inštitut za biologijo je izvedel raziskave za ugotavljanja ekološkega stanja visokogorskih jezer v Dolini Triglavskih jezer. Rezultati raziskave na Dvojnem jezeru bodo koristili pri določanju ukrepov za izboljšanje stanja tega jezera v okviru projektu VrH Julijcev, ki predvideva tudi sistematičen izlov rib.

Kot so sporočili z javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP), je skupina biologov izvedla meritve fizikalnih parametrov, in sicer temperature vode, prevodnost, vsebnost kisika in pH, ter odvzela vzorce vode za kemijske in biološke analize na Dvojnem jezeru, jezeru na Planini pri Jezeru in jezeru v Ledvicah. Opravila je tudi vzorčenje rastlinstva in živalstva v obrežnem pasu, rezultati analiz pa bodo znani konec oktobra.

Časovno se letošnje raziskave ujemajo z raziskavami v prejšnjih letih. To je namreč obdobje, ko je rastlinstvo in živalstvo v jezerih najbolj raznovrstno in številčno in tako omogoča dobro oceno ekološkega stanja. Tudi postopki jemanja vzorcev in analiz so bili enaki kot v preteklih letih, kar bo omogočilo primerjavo stanja v preteklosti in sedanjosti oziroma ugotavljanje trenda sprememb.

Raziskave so opravili pred začetkom sistematičnega izlova rib v Dvojnem jezeru in na Planini pri jezeru, ki je načrtovan v okviru projekta VrH Julijcev. Njegov cilj je popolna odstranitev rib iz jezer, saj so te ocenah biologov glavni vzrok za slabo stanje jezer, planinske koče in množičen obisk pa stanje samo še dodatno poslabšujejo.

Začetki raziskav ekološkega stanja visokogorskih jezer segajo v leto 1991, ko so člani Nacionalnega inštituta za biologijo prvič ugotavljali stanje vseh 14 visokogorskih jezer v Triglavskem narodnem parku. Sistematično so jih nato izvajali vsako leto do leta 2013.

Ob prvem vzorčenju leta 1991 je bilo znano, da so ribe naseljene v Krnskem jezeru in v jezeru na Planini pri Jezeru. Leta 1992 so bile prvič opažene ribe tudi v Dvojnem jezeru. V naslednjih letih so se jezerske zlatovčice v Dvojnem jezeru le še množile, kar se je že kmalu pokazalo na poslabšanju ekološkega stanja jezera.

Ribe so pojedle planktonske rake in ličinke vodnih žuželk, ki so prej uspešno kontrolirale rast in razvoj alg. Že kmalu po letu 2000 so se začele konec poletja na površini Dvojnega jezera pojavljati majhne zaplate nitastih zelenih alg, ki so kvarile pogled in neprijetno zaudarjale. Stanje pa se je iz leta v leto slabšalo. Leta 1996 so prvič poskusili z izlovom rib, vendar je šlo le za enkratno dejanje.

V jezero na Planini pri Jezeru so bile ribe naseljene okoli leta 1957 in tudi tam se je stanje iz leta v leto slabšalo, zlasti po požaru in obnovi koče v 80. letih. Pomagali niso niti omilitveni ukrepi, kakršen je bila izgradnja čistilne naprave izven vplivnega območja jezera. Minuli mesec je javni zavod TNP na tem jezeru za izboljšanje njegovega stanja izvedel odstranjevanje alg.