STAznanost

Na okrogli mizi v okviru F3ŽO tudi o pomenu Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 3. oktobra - V okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) so na okrogli mizi ob 100-letnici Univerze v Ljubljani svoje poglede na vrsto tematik, od pogleda na vpliv politike na univerzo do sprememb, ki bi jih univerza potrebovala, danes soočili sedanji rektor Igor Papič ter nekdanji rektorji Jože Mencinger, Radovan Stanislav Pejovnik in Ivan Svetlik.

Na okrogli mizi z naslovom Od ustanovitve Univerze v Ljubljani do vseživljenjskega izobraževanja v Cankarjevem domu so udeleženi rektorji poklepetali tudi o svojih izkušnjah z rektorstvom, pri čemer se je Mencinger, ki je UL vodil med letoma 1998 in 2005, pošalil, da je "enostavna služba" - le pustiti moraš ljudi, da delajo naprej, hkrati pa preprečiti politiki pretiran vpliv.

Tudi ostali govorci so se strinjali glede vpletanja politike v delo univerze, pri čemer je Pejovnik, ki je univerzo vodil med letoma 2009 in 2013, poudaril, da je zakon za uravnoteženje javnih financ oz. t.i. Zujf povzročil precej več škode, kot bi radi verjeli.

"Izvedli smo ga v celoti, morda celo bolj rigorozno, kot bi morali, in tako smo izgubili velik potencial, ki ga je univerza imela," se je posul s pepelom, a hkrati opozoril na protest zaposlenih in študentov, s katerim so preprečili, da bi univerza izgubila dodatnih 16 milijonov evrov. "Če se zedini, ima univerza moč, da se upre," je poudaril.

Nasploh je univerza kot "krava na gorskem pašniku - paše ima malo, da pa dobro delo," pa je dejal Svetlik, rektor UL med 2013 in 2017. Po njegovih besedah je namreč Univerza v Ljubljani po kakovosti, če bi upoštevali to, kar ustvari, glede na finančni vložek, zagotovo med 100 najboljšimi.

Papič, ki je vodenje univerze prevzel po zaključku Svetlikovega mandata, pa je poudaril, da bi morala univerza nasproti politikom nastopiti bolj enotno, hkrati pa se je dotaknil težav, ki jih povzroča dejstvo, da ni posebnega zakona o univerzi. Namesto tega delo univerze urejata dva zakona, zakon o visokem šolstvu in zakon o raziskovalni dejavnosti.

Med drugim so se dotaknili tudi vloge univerze v spreminjajočem se svetu, med drugim večjega deleža generacij, ki se odloča za študij, kar univerzo po besedah Svetlika postavlja pred izziv, kako in kaj, pa tudi dejstva, da "v zdajšnjem svetu veliko znanja nastaja tudi zunaj univerze".

Zaradi tega Svetlik verjame, da se bo morala univerza v prihodnje bolj odpreti navzven in sodelovati z okoljem. A obstaja tudi "druga, prav tako pomembna stran medalje" - univerza je "inštitucija, ki družbi daje stabilnost".