STAznanost

Na IJS letošnja izvedba multikonference o informacijski družbi

Ljubljana, 7. oktobra - Na Institutu Jožef Stefan (IJS) se danes začenja multikonferenca Informacijska družba 2019, s katero želijo organizatorji sprožiti interdisciplinarne strokovne razprave in zastaviti smernice za nadaljnje raziskovanje v povezavi z različnimi področji informacijske družbe.

Multikonferenco bo sestavljalo osem konferenc, in sicer Etika in stroka, Interakcija človek računalnik v informacijski družbi, Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča, Kognitivna znanost, Kognitonika, Ljudje in okolje ter Robotika. Multikonferenca sicer poteka do petka, ko bo tudi osrednja prireditev.

"Informacijska družba spreminja svet in tudi slovensko družbo. Zato je pomembno, da se teh sprememb zavedamo in jih sprejmemo v vsakdanje življenje," so zapisali organizatorji, ki s konferenco ne ciljajo na "dokončne odgovore na probleme, ki se porajajo ob pohodu informacijske družbe".

Kot so zapisali, bo imela multikonferenca vlogo foruma svetovnih in domačih raziskovalcev, na njej pa se bo "razglabljalo o sedanjih in prihodnjih raziskovalnih usmeritvah, poslovnih priložnostih ter vladnih politikah Evrope in Amerike, izmenjevalo ideje in razvijalo vizijo informacijske družbe".

Tako bodo udeleženci med drugim spregovorili o etiki o raziskavah, etiki in umetni inteligenci ter etiki in digitalizaciji, pa tudi o posledicah odnosov z roboti v vsakdanjem življenju, o varnosti v robotiki ter o umetnosti in kulturi kot ogledalu časa, v katerem nastajata.

V sklopu multikonference bo v četrtek potekala tudi Slovenska konferenca o umetni inteligenci, na kateri pa bo med drugim govora o umetni inteligenci v zdravstvu, o izdelavi govorne zbirke za sintezo slovenskega govora, o inteligentni avstrijsko-slovenski turistični platformi ter o zasnovi podpornega orodja za pomoč pri odločanju v primeru hudih nesreč v jedrskih elektrarnah.