STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na filozofski fakulteti simpozij o sociologiji v praksi

Ljubljana, 8. oktobra - Na oddelku za sociologijo ljubljanske filozofske fakultete danes pripravljajo simpozij, ki so ga naslovili Sociologija v praksi. Na enodnevni simpozij so povabili udeležence različnih generacij in profilov, ki bodo svoje poklicno delo predstavili v treh sklopih.

Simpozij je razdeljen na sklope Sociologija med univerzo in družbo, Sociologija kulture in kultura sama ter Sociologija v praksi, zares, celoten simpozij pa bo zaokrožilo predavanje Renate Salecl z naslovom Strah pred ignoranco.

V predavanjih bodo udeleženci predstavili sociološke poglede na svoje delo, med drugim bo znanstveni svetnik na ZRC SAZU in gostujoči profesor Tomaž Mastnak spregovoril o ponovnem odkritju buržoazne sociologije.

Neodvisni raziskovalec s področja popularne glasbe Ičo Vidmar bo podal predavanje z naslovom Neodvisne glasbene formacije v New Yorku: opombe k sociologiji glasbe in sociologiji mesta, novinar Mladine Marjan Horvat bo spregovoril o preverjanju spoznanj družboslovnih ved v novinarski praksi, psihoterapevt Albert Mrgole pa se bo spraševal, ali "Je bila sociologija na moji poti nujna pomota?".