STAznanost

V Ljubljani tudi o vplivu mednarodnih raziskav na nacionalne izobraževalne sisteme

Ljubljana, 8. oktobra - V Ljubljani poteka redno letno zasedanje 60. generalne skupščine Mednarodnega združenja za evalvacijo izobraževalnih dosežkov IEA, ki se je udeležujejo predstavniki iz več kot 60 držav, gosti jo Pedagoški inštitut. Do četrtka bodo pregledali projekte in med drugim delili izkušnje z rezultati, ki so vplivali na nacionalne izobraževalne reforme.

Predstavnica IEA za Slovenijo Eva Klemenčič je za STA povedala, da je Slovenija aktivna članica IEA že več kot 20 let in sodeluje v raziskavah na štirih glavnih področjih: matematika in naravoslovje (TIMSS), bralna pismenost (PIRLS), državljanska vzgoja in izobraževanje (CIVED & ICCS) ter računalniška in informacijska pismenost (SITES & ICILS).

V zadnjih dveh raziskavah - računalniške in informacijske pismenosti 2018 in v letošnji raziskavi trendov v znanju matematike in naravoslovja - Slovenija ni sodelovala. "Med letoma 1995 in 2015 smo sodelovali v vseh raziskavah matematike in naravoslovja. To je prvič, da smo izpadli iz te raziskave, domnevno zaradi financiranja," je pojasnila Klemenčičeva, sicer znanstvena sodelavka Pedagoškega inštituta.

Kako pomembno je sodelovanje Slovenije v mednarodnih raziskavah IEA, kažejo izsledki raziskave trendov. Ti namreč kažejo, da so se povprečni rezultati slovenskih učencev pri matematiki in naravoslovju zvišali tako za 4. kot za 8. razred ter pomagali ohraniti poučevanje naravoslovja kot ločenih predmetov tako v 8. razredu osnovne šole in vse do konca srednje šole. Klemenčičeva je ob tem izrazila upanje, da se bodo priključili naslednjima raziskavama, in sicer v znanju matematike in naravoslovja TIMSS 2023 ter računalniške in informacijske pismenosti ICILS 2023.

To upanje je izrazil tudi direktor Pedagoškega inštituta Igor Žagar. Opozoril je, da je inštitut samo izvajalec raziskav, financira pa jih ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. "Teh študij je kar nekaj in stanejo določeno vsoto denarja. Ministrstvo pa se glede na trenutne preference in interese pač samo odloča, v kateri raziskavi bo Slovenija sodelovala," je poudaril. Kot je dodal, si zelo prizadevajo, da ministrstvo prepričajo, zakaj so te posamezne študije za Slovenijo pomembne, a končna odločitev je vedno njihova. Prepričan je sicer, da bo Slovenija v naslednji raziskavi računalniške informacijske pismenosti 2023 sodelovala.

O pomembnosti mednarodnih raziskav IEA za Slovenijo je spregovorila tudi direktorica urada za razvoj in kakovost izobraževanja na ministrstvu Maja Mihelič Debeljak. Kot je pojasnila, lahko le na podlagi ustreznih podatkov predlagajo spremembe ne politični ravni."In če spreminjamo sistem, moramo imeti sistemske podatke in analize," je dejala.

Mednarodno združenje IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) je sicer neodvisno združenje nacionalnih raziskovalnih ustanov in vladnih raziskovalnih agencij. Izvaja obsežne primerjalne raziskave znanja in drugih vidikov izobraževanja z namenom poglobljenega razumevanja učinkov politik in praks znotraj izobraževalnih sistemov in med njimi.

Generalna skupščina se vsako leto sestaja z namenom pregleda projektov IEA in poročanja o različnih vidikih združenja, vključno s trenutnimi in prihodnjimi raziskavami, članstvom in financami.