STAznanost

V NUK odprtje razstave Knjižnica Žige Zoisa

Ljubljana, 15. oktobra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo drevi odprli razstavo Knjižnica Žige Zoisa - središče razsvetljenske kulture na Slovenskem, na kateri bo na ogled izbor del iz Zoisove knjižnice. Na razstavi so 50 eksponatom dodali sočasne misli oz. navedke in polemike iz Zoisovih knjig, biografske podatke o Zoisu in podatke o njegovi knjižnici.

Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem povedala povedala soavtorica razstave Sonja Svoljšak iz NUK, ki je tudi skrbnica Zoisove knjižnice, je bila knjižnica zemljiškega gospoda, industrialca, trgovca, naravoslovca, jezikoslovca ter razsvetljenskega mecena in mentorja Zoisa (1747-1819) najsodobnejša zasebna knjižnica na Slovenskem na prelomu iz 18. v 19. stoletje.

Zois je imel knjige shranjene v palači na ljubljanskem Bregu. Leta 1823 je večji del Zoisove knjižnice odkupila država za licejsko knjižnico v Ljubljani. Ob uvrstitvi Zoisove zbirke v licejsko knjižnico so bile njegove knjige razvrščene v že obstoječe vsebinske skope. Med letoma 2015 in 2018 je nato v NUK potekala rekonstrukcija Zoisove knjižnice in tedaj so identificirali 2296 naslovov v približno 5000 zvezkih.

Zois je večino knjig kupil med svojim 20. in 50. letom. Sprva jih je iskal in kupoval sam, tudi v tujini, pozneje pa so mu pomagali sodelavci, na primer Jernej Kopitar na Dunaju. Nekaj knjig je pridobil iz zapuščin Antona Tomaža Linharta in Jurija Japlja, prav tako je kupoval na dražbah knjig iz razpuščenih kranjskih samostanov, denimo stiškega. Za iskanje starejših slovenskih knjig pa je angažiral kmeta Antona Gubanca in Antona Korbiča. Številni znanci in korespondenti so Zoisu knjige podarjali, knjige pa je po besedah Sonje Svoljšak podarjal tudi sam.

V Zoisovi knjižnici je bilo odlično zastopano naravoslovje, predvsem mineralogija, geologija, botanika, zoologija in kemija, nekoliko manj pa uporabne znanosti, kot so rudarstvo, metalurgija, agronomija in inženirstvo. Dobro so bili predstavljeni tudi zgodovina, jezikoslovje in geografija. V manjši meri so bila prisotna dela leposlovja, metafizične filozofije, teologije in zgodovine umetnosti.

Posebej je bila urejena zbirka slovenskih, slovanskih in slavističnih knjig in rokopisov. Skoraj pol knjig je bilo nemških, sledile so knjige v latinščini, francoščini, angleščini, slovenščini, italijanščini in raznih slovanskih jezikih.

Soavtor razstave Luka Vidmar z Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU je izpostavil, da je bila Zoisova knjižnica v središču njegovih razsvetljenskih in slovenskih podvigov. Na voljo ni bila le Zoisu, ampak vsem zainteresiranim sodelavcem in intelektualcem, še zlasti članom njegovega kroga.

Na področju slovenstva je bilo po njegovih besedah pomembno, da je bil Zois prvi, ki je sistematično zbiral slovenske knjige. Še pomembneje pa je, da je njegova knjižnica generirala glavne tiske slovenskega preroda - Kopitarjevo slovnico, Linhartovo zgodovino ter Vodnikovo veliko in malo pratiko.

Razstava, ki so jo ob 200-letnici Zoisove smrti pripravili v sodelovanju z ZRC SAZU, bo v NUK na ogled do 26. aprila. Pospremila jo bo obsežna monografija.