STAznanost
Humanistika in družboslovje

Sloleks 2.0 z besednimi oblikami za več kot 100.000 besed

Ljubljana, 22. oktobra - Leksikon besednih oblik Sloleks 2.0, ki ga je danes predstavil Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani, prinaša besedne oblike za več kot 100.000 besed. V različici 2.0 so besednim oblikam z avtomatskimi postopki pripisani tudi naglasi.

Novi vmesnik po zgledu t. i. odzivnih slovarjev omogoča zainteresiranim uporabnikom, da sodelujejo pri nadaljnjem razvoju leksikona. Ocenjujejo lahko avtomatsko pripisane naglase in v leksikon dodajajo lastne posnetke izgovora besed. Leksikon je pomemben za razvoj jezikovnih tehnologij za slovenščino, koristil pa bo še zlasti tistim, ki se učijo slovenščine kot prvega ali drugega tujega jezika.

Center je danes predstavil tudi mobilno aplikacijo Igra besed, namenjeno vsem, ki imajo radi jezikovne izzive in uganke. Tekmovalec se preizkuša v poznavanju slovenskih kolokacij, torej besed, ki v jeziku tipično nastopajo skupaj. Igra, ki je brezplačna in ne vključuje oglasov, ima tudi poseben namen. Sodelujoči namreč z igranjem pomagajo izboljšati podatke za Slovar kolokacij sodobne slovenščine.

Nadgradnjo leksikona je podprla raziskovalna infrastruktura Clarin.si s projektom Naglaševanje leksikona Sloleks, Igro besed pa ministrstvo za kulturo v projektu Promocija jezikovne igralne aplikacije za mobilne naprave.

Center za jezikovne vire in tehnologije, ki deluje v okviru Univerze v Ljubljani, je namenjen znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.