STAznanost

V Novem mestu podelili Nahtigalova priznanja

Novo mesto, 28. oktobra - Društvo Dolenjska akademska pobuda in novomeška občina sta v Novem mestu danes podelila Nahtigalova priznanja za leto 2019. Priznanje za raziskovalno delo mladih je dobila Lea-Marija Colarič-Jakše, za mentorsko delo z mladimi Branka Klemenčič, za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo Riste Škrekovski ter za življenjsko delo Julij Nemanič.

Dolenjska akademska pobuda je v utemeljitvi priznanj zapisala, da so Colarič-Jakšetovi priznanje za raziskovalno delo mladih prisodili za doktorsko delo Vpliv dejavnikov socialnega kapitala na inovacije v turistični dejavnosti.

Njena disertacija je sicer prva tovrstna raziskava v slovenskem prostoru, razviti model pa "razkriva pomen sodelovalnega mreženja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in odpira nov pogled na inoviranje na področju turizma". Nakazuje tudi možnosti za vključevanje socialnih akterjev in predstavlja strateško podporo pri izrabi inovacijskih potencialov na področju turizma.

Klemenčičevi so priznanje za mentorsko delo z mladimi podelili zaradi uspešnega mentorskega dela z dijaki Gimnazije Novo mesto. V utemeljitvi so pojasnili, da gre za dolgoletno mentorstvo na področjih farmacije, medicine in kemije, Klemenčičeva pa hkrati s poučevanjem kemije več let vodi različne obšolske dejavnosti.

Priznanje za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo so Škrekovskemu podelili za raziskovalne in publicistične dosežke v matematiki. Natančneje - za teorije grafov, pri čemer njegove objave segajo tudi na področje teoretičnega računalništva in kemije, so dodali.

Nemaniču so priznanje za življenjsko delo podelili za raziskovalno in izobraževalno delo na področju vinarstva. V utemeljitvi so zapisali, da njegova bibliografija obsega več kot 700 enot, med katerimi so domače in tuje publikacije, znanstveni članki, monografije in drugi prispevki. Nemanič je bil tudi mentor številnim raziskovalcem in vodja več raziskovalnih enot ter strokovnih združenj na področju vinarstva, so še zapisali.

Omenjena priznanja so sicer poimenovali po slavistu, filologu, pedagogu, akademiku in prvem dekanu ljubljanske Filozofske fakultete Rajku Nahtigalu (1877-1958), ki se je rodil v Novem mestu. Leta 2012 uvedeno podeljevanje Nahtigalovih priznanj so leta 2014 prekinili, Dolenjska akademska pobuda in novomeška občina pa sta ga letos oživili.

Posameznike lahko za podelitev priznanja predlagajo njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski ali predavateljski zbor ter katedra. Na razpisu lahko sodelujejo posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta ne glede na njihovo raziskovalno področje povezana z Dolenjsko, Belo krajino ali s Posavjem.

Društvo Dolenjska akademska pobuda kot del civilne družbe deluje 20 let. Sprva je delovalo kot Akademska pobuda Univerza v Novem mestu. Društvo združuje več kot 150 znanstvenikov, univerzitetnih profesorjev in drugih akademsko razmišljujočih, ki bodisi živijo na omenjenem območju ali pa od tam izvirajo.