STAznanost

Lani prva rast sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost po letu 2013

Ljubljana, 5. novembra - V Sloveniji so bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost lani prvič po letu 2013 spet porasli. Za te namene je bilo porabljenih 892,4 milijona evrov, kar je 11,2 odstotka več kot leta 2017, a še vedno 4,6 odstotka manj kot leta 2013, ko je bila raziskovalno-razvojna dejavnost v Sloveniji deležna največ sredstev doslej.

Statistični urad spremlja izdatke za raziskovalno-razvojno dejavnost v štirih sektorjih: poslovnem, državnem, visokošolskem ter zasebnem nepridobitnem. V vseh štirih skupaj je bilo lani zaposlenih 23.590 ljudi, kar je 7,3 odstotka več kot leto prej.

V vseh sektorjih, v katerih se je izvajala raziskovalno-razvojna dejavnost, je bilo lani za te namene porabljenih skupaj 892,4 milijona evrov. To je dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), ugotavlja državni statistični urad. Leta 2017 je bil ta delež pri 1,9 odstotka BDP.

Tako kot v prejšnjih letih je bil tudi lani največji del bruto izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost porabljen v poslovnem sektorju. Po začasnih podatkih so izdatki tega sektorja za potrebe raziskav in razvoja znašali 662,1 milijona evrov.

Tudi struktura financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti je bila približno taka kot v letu 2017. Najizdatneje so jo finančno podprle gospodarske družbe; po začasnih podatkih je njihov finančni prispevek znašal 558,2 milijona evrov. Po višini sredstev v strukturi financiranja sta sledili država (23,7 odstotka) in tujina (13,1 odstotka), finančni prispevek visokega šolstva in zasebnih nepridobitnih organizacij skupaj pa je bil manj kot enoodstoten.