STAznanost

Objavljen razpis za direktorja agencije za raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 29. novembra - Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je v časniku Delo objavil javni natečaj za mesto direktorja agencije za raziskovalno dejavnost. Delovno razmerje bo sklenjeno za čas trajanja mandata direktorja, kar je pet let, so zapisali v natečaju.

Naloga direktorja je, da zastopa in predstavlja agencijo, organizira, vodi delo in poslovanje agencije. Skladno s predpisi opravlja tudi druge naloge.

Kandidat oz. kandidatka mora med drugim imeti slovensko državljanstvo, najmanj 10 let delovnih izkušenj in končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje. Potrebno je tudi znanje uradnega jezika in najmanj enega svetovnega jezika. Kandidat mora biti tudi usposobljen za vodenje, upravljanje in koordiniranje dela, ter strokovnjak na področju dela oz. dejavnosti agencije.

Kandidati morajo prijave poslati na naslov agencije. Te morajo poleg življenjepisa vsebovati tudi vizijo delovanja in razvoja agencije. Kot pravočasne se bodo štele tiste prijave, ki bodo na agencijo prispele do 6. januarja 2020 oz. ki bodo oddane priporočeno na pošto do vključno 6. januarja 2020, je še zapisano v javnem natečaju.

Jozsef Györkös je agencijo kot direktor vodil do 29. oktobra, od takrat pa jo vodi kot vršilec dolžnosti direktorja. Na tej funkciji bo do imenovanja direktorja, vendar največ šest mesecev.