STAznanost

Kozjanski park s 600.000 evrov vrednim projektom varstva dvoživk

Podčetrtek, 7. decembra - Kozjanski park bo januarja prihodnje leto začel sedemletni projekt varstva dvoživk in obnove njihovih habitatov. V okviru projekta, ki je ocenjen na dobrih 600.000 evrov, bodo zgradili podhode in ograjo na Trebčah, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvi, uredili bodo tudi informacijski center z učno potjo.

Prav tako bo Kozjanski park kupil na območju Jovsov 15 hektarjev zemljišč in uredil 10 mlak z namenom izboljšanja razmer ohranjenosti nižinskega sveta, je zapisano na spletni straneh parka.

Napovedujejo tudi, da bodo na območju Bohorja vzpostavili 30 mlak za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha in s pomočjo strokovnjakov iz Danske gojili nižinskega urha, da povečajo njihovo populacijo na območju Jovsov.

Kozjanski park je kot projektni partner skupaj z Občino Grosuplje, ki je prijavitelj projekta, s Turizmom Grosuplje, Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Direkcijo RS za infrastrukturo, Centrom za kartografijo flore in favne, tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg ter tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, na razpis Life uspešno prijavil projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov.

V projektu tako sodeluje devet projektnih partnerjev iz treh evropskih držav, njegov osrednji cilj pa je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje - Viršnica, Dobrava - Jovsi in Bohor), na Danskem in v Nemčiji.

S projektom omenjeni partnerji želijo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost.

V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 10.200 metrov stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske table in opazovalnice.

Program Life je finančni inštrument, ki ga upravlja in financira Evropska komisija, namenjen pa je podpori ukrepom na področju varovanja okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.