STAznanost
Humanistika in družboslovje

Prvo obširno delo o geografiji Slovenije v angleškem jeziku

Ljubljana, 17. decembra - Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je predstavil enega svojih najpomembnejših projektov - knjigo Geography of Slovenia (Geografija Slovenije), ki bo pri založbi Springer uradno izšla leta 2020. Delo predstavlja prvi širši geografski pregled Slovenije v angleškem jeziku, v katerem so želeli izpostaviti raznolikost slovenskih pokrajin.

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za humano geografijo na GIAM ZRC SAZU Janez Nared.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Znanstveni sodelavec GIAM ZRC SAZU in predsednik Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Matjaž Geršič.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Zemljepisnega muzeja Primož Gašperšič.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za tematsko kartografijo na GIAM ZRC SAZU Jerneja Fridl.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GAIM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za varstvo okolja na GIAM ZRC SAZU Aleš Smrekar.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GAIM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za geografski informacijski sistem na GIAM ZRC SAZU Rok Ciglič.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za naravne nesreče na GIAM ZRC SAZU Blaž Komac.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja oddelka za regionalno geografijo na GIAM ZRC SAZU Drago Perko.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Predstojnik GIAM ZRC SAZU Matija Zorn.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za humano geografijo na GIAM ZRC SAZU Janez Nared.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Vodja Oddelka za humano geografijo na GIAM ZRC SAZU Janez Nared.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Predstojnik GIAM ZRC SAZU Matija Zorn.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Agata Tomažič, ki pri ZRC SAZU skrbi za promocijo raziskovalnih rezultatov.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Agata Tomažič, ki pri ZRC SAZU skrbi za promocijo raziskovalnih rezultatov in predstojnik GIAM ZRC SAZU Matija Zorn.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Agata Tomažič, ki pri ZRC SAZU skrbi za promocijo raziskovalnih rezultatov.
Foto: Anže Malovrh/STA

Ljubljana, dvorana Zemljepisnega muzeja.
Predstavitev monografskega dela Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) Geography of Slovenia.
Foto: Anže Malovrh/STA

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (GIAM ZRC SAZU) je na današnjem dogodku v Zemljepisnem muzeju poleg knjige Geography of Slovenia (Geografija Slovenije) predstavil tudi knjigo Participatory Research and Planning in Practice (Participatorno raziskovanje in načrtovanje v praksi), uvodoma pa so predstojniki vseh devetih organizacijskih enot inštituta predstavili dosedanje delo in načrte.

Knjiga Geography of Slovenia (Geografija Slovenije) s podnaslovom Small but diverse (Majhna, a raznolika) je obsežna publikacija, ki je že na voljo pri ugledni mednarodni založbi Springer, čeprav bo uradno izšla leta 2020, in sicer v zbirki World Regional Geography.

Delo obsega 360 strani in vsebuje 23 poglavij, ki jih je napisalo več kot 40 avtorjev, vsi z ZRC SAZU, med njimi tudi vsi člani GIAM ZRC SAZU. Uredili so ga Drago Perko, Rok Ciglič in Matija Zorn, vsi z omenjenega inštituta, pobuda za nastanek knjige pa je prišla s strani založbe.

Knjiga po besedah Zorna predstavlja prvo tako obširno delo o geografiji Slovenije v angleškem jeziku. "Tako obsežene knjige so bile doslej objavljene le v slovenskem jeziku, za slovensko občinstvo, tokrat pa smo se prvič odločili, da bralstvo razširimo tudi na mednarodno sceno," je povedal Zorn.

V delu so želeli Slovenijo, tudi prek vrhunske tematske kartografije in bogatega slikovnega gradiva, predstaviti predvsem kot eno najbolj pokrajinsko raznolikih držav v Evropi in na svetu. V Sloveniji se namreč stikajo štiri geografske enote - Alpe, Panonska nižina, Dinarsko gorstvo in Sredozemlje, zaradi česar Slovenija v evropskem in globalnem merilu pokrajinsko izstopa kot izredno raznolika država, je povedal Zorn.

Tuji bralci bodo po besedah Zorna prvič dobili vpogled v najrazličnejša področja Slovenije, od naravnih bogastev, kamnin, prsti, rastja, vodovja in podnebja, preko družbenih značilnosti, kot so naselja, prebivalstvo in kultura, pa do človekovega vpliva na okolje in naravnih nesreč ter mednarodne primerjave Slovenije.

Pri založbi Springer pa je izšla tudi knjiga Participatory Research and Planning in Practice (Participatorno raziskovanje in načrtovanje v praksi). Zajema 227 strani in 13 poglavij, v katerih sodeluje 26 avtorjev, uredila pa sta jo Janez Nared in David Bole z GIAM ZRC SAZU.

Kot je ob robu dogodka za STA pojasnil Nared, vodja oddelka za humano geografijo na inštitutu, delo predstavlja 13 primerov konkretne uporabe participativnih metod, ki v raziskavah in načrtovanju vključujejo tudi javnost, na praktičnih primerih iz Slovenije in tujine. "Na ta način poskušamo dopolnjevati teoretska in metodološka znanja s praktičnimi izkušnjami ljudi, saj oni vendarle živijo v prostoru, ki ga oblikujemo, zato najlažje podajajo priporočila in svoje izkušnje," je pojasnil Nared.

Po besedah raziskovalca je metoda poznana že od 60. oziroma 70. let. Medtem ko se vse bolj pogosto uporablja tudi v raziskavah, pa je premalo vključena v uradne planerske postopke, je menil Nared. "Številni planerji ne prepoznajo njene vrednosti in ne uspejo povezovati različnih sektorjev ali navezovati stika s prebivalci, za katere nenazadnje planiramo. S tega vidika je knjiga pomembna, saj se osredotoča na tiste primere, ki lahko pokažejo na uspešno uporabo te metode."

Publikacija je v elektronski različici na spletu na voljo v prostem dostopu.