STAznanost

Na fakulteti za socialno delo o zaščiti otrok pred nasiljem in zanemarjanjem

Ljubljana, 17. decembra - Na ljubljanski fakulteti za socialno delo so danes predstavili knjigo Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji, ki je nastala kot pobuda na vedno več javnih odzivov na primere zaščite otrok, ki so v praksi zelo izpostavljeni. Knjiga je multidisciplinarna, napisalo jo je 13 avtoric z različnih strokovnih področij.

Knjiga je, kot je ob predstavitvi povedala redna profesorica na fakulteti za socialno delo Vesna Leskošek, nastala kot odgovor na potrebe v praksi. Kljub napredku zakonodaje in izboljšanju poročanja in prijavljanja ter medinstitucionalnega sodelovanja so težave z izvajanjem postopka zaščite.

"V javnosti se namreč vedno bolj problematizirajo ukrepi, ki so za zaščito otrok potrebni, in jih opravljajo centri za socialno delo, zdaj sodišča. To je vedno stvar nekih javnih razprav, ob katerih se pokaže tudi, kako sistem deluje. In knjiga je nastala ravno kot odziv na to, da se prakse popišejo, bolj sistematizirajo in ustvari prostor razprave o tem," je poudarila Leskoškova.

Te težave so po njenem mnenju tudi posledica pomanjkanja znanja, spretnosti in pristopov znotraj različnih sektorjev in disciplin, ki so vključeni v postopke zaščite. Pomemben cilj knjige je zato spodbuditi večje razumevanje tega problema in postopkov, v katerih se znajde otrok, ko ga različne službe želijo zaščititi pred nasiljem.

Poglavja v knjigi, ki so jo uredile Leskoškova, Tadeja Kodele in Nina Mešl, izdala pa fakulteta, so napisana od splošnih do specifičnih. Večina poglavij ima več avtoric z različnih strokovnih področij, saj so tako po besedah Leskoškove želeli vzpostaviti medsektorsko sodelovanje že pri pripravi vsebin in tako vključiti različne poglede na obravnavano tematiko.

Uvodno poglavje Zaščita otrok ali od brezpravnega objekta do subjekta pravic in največje koristi otroka Jasne Podreke in Veronike Tašner je namenjeno razmisleku o izhodiščnih vprašanjih razvoja otrokovih pravic. V naslednjem poglavju Ogrožen otrok v labirintu pravnih pravil pa se Katja Filipčič s pravne fakultete ukvarja s prenosom spoznanj o otrokovih potrebah in pravicah. Avtorica ugotavlja, da so v slovensko zakonodajo sprejeti številni ukrepi za zaščito otroka, a hkrati opozori na problem več vzporednih in nepovezanih pravnih postopkov, ki povzroča, da je otrok, žrtev nasilja, izgubljen v vrtincu teh postopkov.

Zadnji prispevek prvega sklopa se osredotoča na interdisciplinarno opredelitev temeljnih kompetenc različnih disciplin pri prepoznavanju, preprečevanju in podpori otrokom, ki doživljajo nasilje. Darja Zaviršek, Ksenija Domiter Protner in Maja Drobnič Radobuljac analizirajo primere zlorabe otrok tako, da interdisciplinarno prepletajo različne perspektive, je pojasnila Zavirškova.

Drug del knjige zajema potek postopkov zaščite in pomen multidisciplinarnega sodelovanja.