STAznanost

Vlada podaljšala projekt mednarodnega znanstvenega sodelovanja do decembra 2022

Ljubljana, 4. januarja - Vlada je na zadnji dopisni seji sklenila, da se v načrtu razvojnih programov 2019-2022 zviša prvotna izhodiščna vrednost projekta Mednarodno znanstveno sodelovanje ministrstva za izobraževanje z 9,1 milijona evrov na dobrih 12,6 milijona evrov oz. za več kot 38,3 odstotka. Prav tako se podaljša trajanje projekta do 31. decembra 2022.

Sredstva za izvedbo projekta bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s prerazporeditvami v okviru finančnega načrta ministrstva, so sporočili iz ministrstva. V program je vključenih 26 projektov, financiranje se nanaša na znanstvenoraziskovalni del in nakup manjše raziskovalne opreme.

Cilj projekta, ki izhaja iz Slovenske strategije krepitve evropskega raziskovalnega prostora, je izboljšati mednarodno sodelovanje v državah članicah EU in pridruženih državah ter s finančnimi spodbudami podpreti vključevanje slovenskih raziskovalcev v evropske raziskovalne programe in mreže.

Podaljšanje in povečanje vrednosti projekta je po mnenju ministrstva potrebno, da se zaključi sofinanciranje projektov, ki so se začeli v okviru projekta že pred letom 2019 in se bodo zaključili do leta 2022.

Tako bo še naprej omogočeno sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega dela slovenskih raziskovalcev vključenih v mednarodne konzorcije za namen izvedbe skupnih raziskovalnih projektov s področij naprednih materialov, medicine, biotehnologije, naprednih tehnologij, recikliranja in krožnega gospodarstva, gozdarstva in lesarstva ter humanistike, so še zapisali na ministrstvu.