STAznanost

Novi dekan Fakultete za tehnologijo polimerov Blaž Nardin

Slovenj Gradec, 16. januarja - Fakulteta za tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenj Gradcu ima novo vodstvo. S 1. januarjem je njen dekan postal Blaž Nardin, ki je bil v preteklosti med pobudniki ustanovitve fakultete. Kot dekan se bo osredotočal na izobraževanje za potrebe gospodarstva, povezovanje z gospodarstvom, raziskovalno delo in razvoj kadrov na fakulteti.

Nardin, ki s slovenjgraško fakulteto sodeluje že od njene ustanovitve, je nekdanji direktor Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS, trenutno pa med drugim opravlja tudi funkcijo podpredsednika Gospodarske zbornice Slovenije in je v odstopu z mesta predsednika Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice. Vrsto let je delal v skupini Gorenje, nazadnje je bil tam direktor programa hladilno-zamrzovalnih aparatov.

V svojem programu dekanskega dela, ki ga je predstavil na redni seji akademskega zbora fakultete novembra lani, danes pa tudi na novinarski konferenci, je poudaril omenjena štiri ključna področja, na katera se bo osredotočal v mandatu. Po njegovih besedah je pomembno, da bodo študenti na fakulteti pridobili znanja, ki jih zahtevajo in rabijo podjetja.

Poudaril je tudi, da je treba okrepiti povezavo s podjetji iz panoge, da bodo prepoznali potencial v štipendiranju profilov, ki jih izobražuje fakulteta. Prav tako mora fakulteta svojo raziskovalno opremo približati uporabi v podjetjih in s tem približati rezultate znanstveno-raziskovalnega dela uporabi v podjetjih.

Prizadeval si bo tudi za stabilnejše financiranje oziroma za pridobitev več koncesijskih sredstev. Trenutno ima fakulteta koncesijo le za prvo stopnjo, ne pa tudi za drugo, ki jo prav tako izvaja. Tako fakulteta iz naslova koncesije trenutno dobi okoli 40 odstotkov potrebnih sredstev, ostalo pokrije s projekti in sodelovanjem z industrijo.

Fakulteta za tehnologijo polimerov, ki je začela delovati pred 12 leti, takrat še kot visoka šola, ima v tekočem šolskem letu 128 študentov, od tega 90 dodiplomskih, ostalo so podiplomski študenti.