STAznanost

Na srečanju predstavili dva predloga vzpostavitve centrov za protonsko zdravljenje raka

Ljubljana, 23. januarja - Na srečanju o zdravljenju s protonsko terapijo, ki je potekalo na Institutu Jožef Stefan, so predstavili dva predloga vzpostavitve centrov za zdravljenje s protonsko terapijo. Regijskega, pri katerem bi sodelovale države jugovzhodne Evrope, in slovenskega, ki bi deloval v okviru onkološkega inštituta, a bi bil odprt tudi za zdravljenje tujcev.

Protonska terapija je način zdravljenja raka, ki uporablja kot vir sevanja protone. Njeni poglavitni prednosti pred konvencionalnim obsevanjem sta nižja toksičnost in nekoliko večja biološka učinkovitost, zato se še posebej pogosto uporablja za zdravljenje otrok. Poleg tega uporabljajo to sevanje za tumorje, ki so zelo blizu občutljivih organov ali centrov, denimo vidnega živca, pri nosečnicah in pri tumorjih, ki so odporni na radioterapijo.

V Sloveniji že nekaj let obstaja pobuda oz. projekt za center za protonsko zdravljenje, ki je nastala v sodelovanju strokovnjakov z Onkološkega inštituta Ljubljana, Institutom Jožef Stefan in podjetjem Cosylab.

Po besedah Primoža Strojana z onkološkega inštituta bi v centru na leto zdravili okoli 600 bolnikov, od tega 85 do 90 odstotkov Slovencev, ostali bi bili iz okoliških držav, ali bi se zdravili samoplačniško ali bi bili napoteni na zdravljenje v Slovenijo na podlagi meddržavnega sporazuma.

Projekt je zasnovan tako, da bi lahko po treh letih od začetka že zdravili prve bolnike. V prvi vrsti bi bilo treba zgraditi poslopje za dva protonska sistema. Šlo bi le za zdravljenje s protonsko terapijo, za takšno zdravljenje je od 5000 bolnikov z rakom, ki jih na inštitutu na leto na novo zdravijo z radioterapijo, primernih med 10 in 20 odstotkov.

Takšen center je po Strojanovih besedah z vidika napredka zdravstva primerljiv z uvedbo novih zdravil na področju onkologije. Primarno bi se v centru ukvarjali s kliničnim delom, torej z zdravljenjem bolnikov, pa tudi z raziskavami, ki pa bi bile povezane s kliničnim delom.

Obstaja pa tudi pobuda za vzpostavitev Mednarodnega inštituta za trajnostne tehnologije v jugovzhodni Evropi, ki bi bil namenjen izgradnji infrastrukture za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in za zdravljenje bolnikov z rakom s protonsko oz. ionsko terapijo.

Pri vzpostavitvi takšnega inštituta, katerega lokacija še ni znana, bi sodelovale države jugovzhodne Evrope. Na tem področju trenutno ni tovrstnega centra, zato bolnike pošiljajo na zdravljenje v druge države Evrope, iz Slovenije zlasti v Italijo in Avstrijo, deloma tudi Nemčijo.

Po besedah črnogorske ministrice za znanost Sanje Damjanović, ki vodi usmerjevalni odbor za vzpostavitev tega inštituta, bi tudi v tem regijskem centru na leto zdravili 500 bolnikov, a iz celotne regije, države bi si delež bolnikov razdelile.

V okviru tega inštituta bi polovico časa posvetili zdravljenju bolnikov, polovico razvoju oz. raziskavam. Tudi sam aparat za protonsko zdravljenje bi bil iz nove generacije in ne bi bil kopija že obstoječih. Gradnjo bi lahko začeli leta 2023 in če bi šlo vse po načrtih, bi lahko leta 2028 začeli zdraviti prve bolnike, je dejala.

Po mnenju Andreja Studena iz Instituta Jožef Stefan gre za predloga, pri katerih je uporabljena ista tehnologija, a so njuni cilji popolnoma različni. Tako ne gre za konkurenčna projekta, pač pa imata možnosti za medsebojno dopolnjevanje. Po njegovem mnenju bi bil slovenski protonski center idealna referenca za vpeljavo protonske terapije v regijo.

V Sloveniji že obstaja skupina, ki jo sestavljajo raziskovalci in zdravniki, ki se pred različnih projektom ukvarja s tem področjem. Prav tako bi lahko umestili protonski center zraven reaktorja Instituta Jožef Stefan. Dolgoročno pa bi lahko centra združili - tako lokacijsko kot tudi znanstveno, je predlagal.