STAznanost
Medicina in zdravje

Na simpoziju UKC Ljubljana o novi metodi zdravljenja v hematologiji

Ljubljana, 27. januarja - V UKC Ljubljana poteka simpozij o novi metodi zdravljenja v hematologiji in onkologiji, to je CART-T celičnem zdravljenju. "S simpozijem želimo ozavestiti javnost, predvsem pa stroko, da moramo sami razvijati to metodo. Vlak, ki predstavlja napredne oblike zdravljenja, hitro pelje in nas zaenkrat na njem ni," meni hematolog Samo Zver.

Predstojnik oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Zver, na čigar pobudo so tudi organizirali simpozij, je za STA pojasnil, da najnovejša oblika naprednega zdravljenja z metodo CAR-T zdravi akutno limfoblastno levkemijo (ALL) in difuzni velikocelični limfom. "Pri nas te možnosti zdravljenja nimamo, pa bi jo nujno potrebovali," je poudaril.

Zato je simpozij namenjen predstavitvi možnosti novega načina zdravljenja rakavih krvnih bolezni, tako za hematološke rakave bolezni kot za solidne tumorje. "V svetu gre za vročo tematiko. Celično zdravljenje zbuja veliko upanja in se kaže kot potencialno zelo učinkovito, a se ga v Sloveniji nismo še niti dobro lotili," je opozoril in dodal, da je končni cilj srečanja "naliti si čistega vina", videti, kje smo na tem področju in se dogovoriti, kako naprej.

Kot je spomnil, je to način zdravljenja, o katerem se na strokovnih srečanjih govori ogromno, na Madžarskem imajo na primer že pet aparatur za gojenje celic, pri nas pa se šele pogovarjamo, kaj bomo.

Na simpoziju bodo podrobneje predstavili metodo CAR-T, načrte za ureditev laboratorijskih in drugih prostorov, med drugim tudi nakup opreme, ki omogoča izvedbo tovrstnega načina zdravljenja. "Gre za dva načina pripravka tega zdravila: komercialni, ki ga farmacevtska družba naredi za vsakega bolnika posebej, in lastni oziroma, da zdravilo oziroma obrambne celice limfocite T izdelamo sami," je pojasnil Zver in dodal, da zdravniki imajo znanje, voljo in željo, samo nimajo kje delati.

"Aparatura je poceni in stane okoli 170.000 evrov, drag je izdelek, od farmacevtske družbe bi stal 230.000 evrov za enega, tega, ki ga bomo verjetno sposobni sami izdelati, pa bi stal okoli 100.000 evrov," je še dejal Zver.

Metodo celičnega zdravljenja CAR-T je podrobneje pojasnil vodja transplantacijske dejavnosti na kliničnem oddelku za hematologijo Matjaž Sever: "Metoda CAR-T pomeni Chimeric Antigen Receptor T-Cell in sodi med najnovejše terapije v sodobni medicini. Deluje tako, da od bolnika, pri katerem se bolezen ponovi po predhodni kemoterapiji ali presaditvi krvotvornih matičnih celic, pridobimo limfocite (imunske celice), ki jih v laboratoriju na poseben način aktiviramo in s pomočjo virusnega vektorja v genski zapis vgradimo novo informacijo. Spremenjene himerne limfocite T nato v laboratoriju namnožimo v določeno dozo celic, ki so v telesu sposobne poiskati levkemično celico in jo zelo učinkovito uničiti."