STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Navedbe o škodljivosti 5G za zdravje po mnenju stroke podprte s premalo dokazi

Ljubljana, 29. januarja - Razpravo o vzpostavljanju omrežij 5G spremljajo številna opozorila o negativnih vplivih teh omrežij na zdravje. Pristojne institucije večinoma poudarjajo, da ni dokazanih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostmi. Obstoječe raziskave se nanašajo na elektromagnetna sevanja na splošno, dodajajo.

Nasprotniki tehnologije 5G med drugim poudarjajo, da ta omrežja ustvarjajo oksidativni stres in poškodbe prostih radikalov, ki imajo osrednjo vlogo pri tako rekoč vseh kroničnih boleznih. Motijo hormonske sisteme in zmanjšujejo plodnost ter z napadanjem celic povzročajo tudi raka, so zapisali v Gibanju za človeku prijazno tehnologijo.

Po drugi strani pa del strokovne javnosti poudarja, da so pri uvajanju nove generacije mobilnega omrežja vgrajene varovalke glede negativnih vplivov in da ni razlogov za sum o tveganju za zdravje.

Mobilna omrežja 5G vključujejo naslednjo generacijo majhnih baznih postaj oziroma celic z veliko prenosno hitrostjo, vendar pa se bo število teh celic zaradi tehničnih zahtev 5G precej povečalo. Povečano število anten in celic "s seboj prinaša določena vprašanja glede sevalnih obremenitev, vplivov na okolje in zdravje, umeščanja v prostor in zagotavljanja skladnosti z mednarodnimi standardi", so poudarili na Inštitutu za neionizirna sevanja (Inis), nevladni organizaciji, registrirani za raziskave in razvoj na interdisciplinarnem področju neionizirnih elektromagnetnih sevanj.

Vendar pa so mejne vrednosti v frekvenčnem območju, kjer bo deloval tudi 5G, "izoblikovane tako, da varujejo pred negativnimi vplivi na zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim poljem z vgrajenim velikim varnostnim faktorjem," je ocenil predsednik Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) Eric van Rongen.

Tudi znanstveni odbor za nova zdravstvena tveganja pri Evropski komisiji je ocenil, da očitnih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostmi, določenih z evropsko zakonodajo, ni, so za STA poudarili na ministrstvu za zdravje.

Visokofrekvenčna elektromagnetna valovanja, kamor sodi tudi 5G, sicer po razvrstitvi Mednarodne agencije za raziskave raka sodijo v kategorijo 2B, v katero so razvrščene snovi in dejavniki, ki so morda rakotvorni za človeka oz. za katere obstaja omejen dokaz za rakotvornost pri človeku in manj kot zadosten dokaz pri živalih. V tej kategoriji je na primer tudi steklena volna, pogosto uporabljeni izolator pri gradnji, so za STA pojasnili v upravi za varstvo pred sevanji.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa navaja, da je posledice uporabe mobilnih telefonov mogoče umestiti v isto kategorijo kot posledice uživanja vložene zelenjave in uporabe pudra v prahu.

Pri tem WHO sicer poudarja, da so frekvence za 5G in njihovi posledični sevalni učinki odvisni od izbrane tehnologije. Omrežje 5G namreč lahko deluje z različnimi napravami. V upravi za varstvo pred sevanji pa so za STA povedali, da doslej še niso zaznali zdravju škodljivih sevanj, ki bi nastala kot posledica delovanja katerihkoli mobilnih omrežij.

Simon Dobrišek iz laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko na ljubljanski fakulteti za elektrotehniko je v Studiu ob 17H na Radiu Slovenija poudaril še, da za tovrstne tehnologije ni nikoli mogoče nesporno dokazati, da nimajo negativnih vplivov na zdravje. "Kot družba moramo tehtati. Noben vpliv ni nujno absolutno samo pozitiven," je dejal. Kot primer je izpostavil avtomobile, ki med drugim onesnažujejo zrak, a so močno zvišali življenjski standard.