STAznanost
Humanistika in družboslovje

Pri Colu med gradnjo ekološkega otoka našli ostanke rimske ceste

Ajdovščina, 2. februarja - Občina Ajdovščina je v zaselku Višnje v bližini Cola začela graditi ekološki otok. Že v začetku gradbenih del so izvajalci naleteli na arheološke ostaline, za katere doslej na občini niso vedeli. Arheologi, ki so si najdene ostanke ogledali, domnevajo, da so naleteli na ostanke rimske ceste, ki je potekala v neposredni bližini sedanje ceste.

"Območje najdišča doslej ni bilo arheološko zaščiteno, gre za nepričakovano odkritje. Dela smo že ustavili, sledijo namreč predhodne arheološke raziskave, ki bodo pokazale, kaj se dejansko skriva v zemlji," je za STA pojasnil strokovni sodelavec za investicije na ajdovski občini Peter Kete.

Ajdovska občina je že pridobila izvajalca arheoloških raziskav, trenutno pa čaka na kulturno-varstveno soglasje za izvedbo te raziskave, ki ga mora izdati ministrstvo za kulturo. "Takoj ko bo kulturno-varstveno soglasje pridobljeno, bodo opravljene potrebne arheološke raziskave, kasneje pa bomo nadaljevali z deli skladno z zahtevami in navodili."

Zaenkrat je še prezgodaj, da bi vedeli, kaj bo v prihodnje. Čeprav imajo za gradnjo ekološkega otoka vsa potrebna dovoljenja in soglasja, bodo šele zaključene arheološke raziskave pokazale, ali bo potrebno najdišče ohraniti in iskati drugo lokacijo za ekološki otok.

Rimska cesta je potekala po skoraj identični trasi, kot poteka današnja cesta od Ajdovščine skozi Col in Podkraj do prelaza Hrušica. Cesta od Aquileie čez Hrušico do Emone (Ljubljane) je bila zgrajena v času vladanja cesarja Avgusta (27 let pr.n.št. - 14 n.št.) ter je veljala za zelo pomembno gospodarsko in strateško prometno povezavo v notranjost predalpskega prostora.

Utrdbe ob njej so v Ajdovščini - civilna naselbina Flovio Frigido, kasneje pa je bila zgrajena še vojaška utrdba Kastra ter Ad Pirum na Hrušici. Sledijo jim utrdbe na Lanišču in na Vrhniki. Po nekaterih domnevah naj bi prav na območju Vipavske doline ta cesta imela svojo obvoznico prek Šturij (danes del Ajdovščine), Zemona, Vrhpolja do Vipave ter naprej proti Razdrtem in Planini.