STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Goru in Teja z mladičem okrepila populacijo risov v Sloveniji

Ljubljana, 3. februarja - Ris Goru, ki so ga v Slovenijo lani preselili iz Romunije, je z risinjo Tejo iz Male Gore dobil mladiča, s katerim je okrepil populacijo risov v Sloveniji, ki je trenutno izredno majhna in izolirana. V dinarske gozdove v Sloveniji pa bosta medtem po napovedih kmalu preseljena še dva risa, ki so ju nedavno ujeli v Romuniji.

Ljubljana. Risinja Teja. Foto: LIFE Lynx

Ljubljana.
Risinja Teja.
Foto: LIFE Lynx

Mladiča risinje Teje iz Male Gore so januarja letos odlovili, mu nadeli telemetrično ovratnico in ugotovili, da je mladič ženskega spola. Z genetskimi analizami so potrdili, da je oče mladiča ris Goru, risinjo pa so poimenovali Mala, so danes sporočili iz zavoda za gozdove.

Populacija risa, ki si jo med drugimi delita Slovenija in Hrvaška, je trenutno izredno majhna in izolirana, njeni osebki pa so med seboj zelo sorodni, zaradi česar ji grozi izumrtje. Stopnjo sorodnosti bodo v okviru projekta Life Lynx znižali z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene karpatske populacije. Prva od 14 risov, ki jih nameravajo vključiti v populacijo v Sloveniji in na Hrvaškem, sta bila risa Goru in Doru iz Romunije.

Letos so sodelavci iz nevladne organizacije ACDB, partnerji projekta Life Lynx iz Romunije, ujeli že tri rise, ki bodo preseljeni v Dinaride. Dva risa bosta doseljena v dinarske gozdove v Sloveniji, en ris pa bo preseljen na Hrvaško, na območje Narodnega parka Paklenica na Velebitu.

Koordinator projekta Life Lynx Rok Černe je pojasnil, da sta obe karanteni v Sloveniji pripravljeni za sprejem novih dveh risov. Risa bosta prepeljana v Slovenijo, ko bodo znani rezultati vseh veterinarskih preiskav in urejena vsa potrebna dokumentacija.

Za uspeh doselitve je ključnega pomena, da se geni doseljenih risov vključijo v populacijo. S pomočjo telemetričnih podatkov, fotografij s pasti in genetskih analiz so potrdili, da je do tega že prišlo.

Goruja so aprila lani pripeljali iz Romunije v Slovenijo, 15. maja istega leta pa so ga lovci in projektni sodelavci izpustili iz prilagoditvene obore v Loškem Potoku. Po izpustu je ris Goru prišel na območje teritorija risinje Teje na Mali Gori. Njuno srečanje so zabeležili s pomočjo telemetričnih ovratnic, ki jih nosita oba risa. Do parjenja med Tejo in Gorujem je prišlo v obdobju njunega druženja v prvem tednu junija, ko samice evrazijskega risa sicer navadno že kotijo, Teja pa je mladiča skotila avgusta.

Risinjo Malo so sodelavci projekta z oddelka za biologijo z biotehniške fakultete ljubljanske univerze januarja opremili s telemetrično ovratnico. "Ker je Mala manjša, kot so običajno risi v tem času, ima tudi manjše možnosti za preživetje po tem, ko jo bo mama zapustila. Telemetrična ovratnica bo tudi omogočila, da bodo projektni sodelavci po potrebi lahko Mali s hranjenjem pomagali preživeti kritične mesece do popolne osamosvojitve," je pojasnil Hubert Potočnik s fakultete.