STAznanost

Na novogoriški univerzi prva slovenska fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Nova Gorica, 7. februarja - Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici je v letošnjem študijskem letu poleg dodiplomskega razpisala tudi magistrski študij, s tem pa izpolnila pogoje za preoblikovanje visoke šole v fakulteto. Konec januarja je šoli akreditacijo za spremembo v fakulteto podelila tudi Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu.

Na fakulteti že od prvega letnika dajejo poudarek povezovanju vinogradništva, vinarstva in trženja vina, ob tem pa tudi tudi kritičnemu razmišljanju in uporabi tradicionalnih in novih znanj v vinogradništvu, vinarstvu ali prodaji vina, so zapisali na univerzi.

Na fakulteti je razvita tudi raziskovalna dejavnost profesorjev in asistentov fakultete, ki obenem omogoča študentom spoznavati najnovejša dognanja, ki mogoče v praksi še niso zaživela.

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo bo, kot doslej visoka šola, tudi v prihodnje delovala v Vipavi. To ji namreč omogoča tesno sodelovanje z okoliškimi pridelovalci in s tem tudi nabiranje praktičnih izkušenj.

Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici so ustanovili leta 2006 in je kot prva in do danes edina od začetka ponujala visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. "Z uvedbo tega programa smo želeli izboljšati izobrazbo vinogradnikov in vinarjev ter ponuditi znanje, ki ga diplomanti lahko uporabijo za organizacijo in vodenje vinogradniško-vinarskih posestev oziroma samostojno in ustvarjalno delovanje v različnih poklicih, povezanih z vinogradništvom ali vinarstvom na lokalni in državni ravni," so zapisali v sporočilu.

Leta 2013 se je visoka šola s svojimi pedagoškimi dejavnostmi in raziskovalno-pedagoško ekipo iz univerzitetnih prostorov v Ajdovščini preselila v obnovljeni dvorec Lanthieri v Vipavi. Poleg sodobno opremljenih predavalnic so pridobili večje študentske in raziskovalne laboratorije, v bližnjih Mančah pa so leta 2015 zasadili univerzitetni vinograd lokalnih sort.