STAznanost

Arnes objavil razpis za nadaljnjo vzpostavitev IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 7. februarja - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je v današnjem uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa dodatne aktivne omrežne opreme v okviru izgradnje brezžičnih omrežij v sklopu programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Na razpis se je možno prijaviti do 13. marca do 24 ure.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (SIO-2020), katere izvedba je predvidena v tem letu.

Namen razpisa je zagotavljanje sodobnega učnega okolja z dobro internetno pokritostjo s pomočjo sodobne in zmogljive aktivne omrežne opreme, kar bo prispevalo h kakovostnejšemu in izboljšanemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.

Namen nakupa dodatne aktivne omrežne opreme je lahko na posameznih zavodih različen, vendar pa mora iti za eno od navedenih dejavnosti: novogradnja, adaptacija, menjava dotrajane opreme, dokup po idejnem projektu, zbirno stikalo za velika brezžična omrežja ali katerikoli drug namen, ki bo skladen s cilji operacije in namenom razpisa. Vsak vzgojno-izobraževalni zavod, ki se bo prijavil na ta razpis, bo moral svoj namen opredeliti v prijavi.

Ciljne skupine so mladi, učenci, dijaki, študenti ter strokovni delavci oz. učitelji.

Končni cilj razpisa je boljša pokritost z brezžičnim omrežjem, okrepitev digitalnega znanja učencev, dijakov in študentov ter poskrbeti, da se učni procesi izvajajo s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami. Vse navedeno zagotavlja učencem in dijakom izboljšane kompetence, večje dosežke ter boljšo usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.

Razpis se sicer izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 545.940 evrov, in sicer 341.213 evrov (62,5 odstotka) iz kohezijske politike in 204.727 evrov (37,5 odstotka) lastnih sredstev zavodov. Sredstva kohezijske politike se v 80 odstotkih zagotavljajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v 20 odstotkih iz državnega proračuna za sofinanciranje kohezijske politike.

Celotna izvedba postopka razpisa bo potekala preko portala EDO. Na tem portalu in na spletni strani Arnesa https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-dodatna-aktivna-omrezna-oprema/ je dostopna vsa razpisna dokumentacija. Rok za prejem vlog je 13. marec do 24. ure. Odpiranje prispelih vlog se bo začelo 16. marca ob 8. uri v prostorih Arnesa in zaradi predvidenega velikega števila vlog ne bo javno.