STAznanost

Objavljen razpis za nagrade za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

Ljubljana, 19. februarja - V uradnem listu je izšel javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti RS v tem letu. V skladu z zakonom o enakih možnostih moških in žensk ter uravnoteženi zastopanosti spolov razpis še posebej vabi k predlaganju kandidatk za nagrade. Rok za predložitev vlog je 5. maj.

Odbor RS za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti vsako leto podeli do 15 najvišjih državnih nagrad in priznanj za odlične dosežke.

Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado/priznanje, Puhovo nagrado/priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti RS. Po pravilniku se lahko podeli največ dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj, eno priznanje ambasador znanosti RS, ena Puhova nagrada za življenjsko delo, ena Puhova nagrada za vrhunske dosežke in eno Puhovo priznanje.

Zoisova nagrada se podeli za življenjsko delo kandidatu, ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, ali za vrhunske dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Zoisovo priznanje se podeli za pomembne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Za pomembne dosežke v raziskovalni dejavnosti zamejskih Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, podeljuje odbor priznanje ambasador znanosti.

Za pomembne dosežke v razvojni dejavnosti podeljuje odbor Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

Odbor predloge, ne glede na način dostave, sprejema do najkasneje 5. maja do 12. ure.

Nagrade in priznanja se podelijo vsako leto ob obletnici rojstva Žige Zoisa. Letos bodo predvidoma podeljene 1. decembra.