STAznanost

Mariborska univerza z novo opremo za razvoj inovativnih materialov iz obnovljivih virov

Maribor, 2. marca - Na Univerzi v Mariboru so danes slovesno odprli novo raziskovalno infrastrukturo, ki je locirana na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) in je del večjega projekta InnoRenew. V novonastalem laboratoriju z opremo v vrednosti nekaj več kot 1,1 milijona evrov bodo razvijali inovativne materiale iz obnovljivih virov.

V nagovoru ob odprtju je rektor univerze Zdravko Kačič izpostavil, da je današnji dan ena od prelomnic na Univerzi v Mariboru, ki si prizadeva pridobiti pomembne infrastrukturne pogoje za to, da se lahko enakopravneje vključuje v mednarodni raziskovalni prostor. "V toliko večje zadovoljstvo je, če lahko pri tem sodeluje z drugimi slovenskimi institucijami in se tako z združenimi močmi lažje dosežejo zadani cilji," so po dogodku sporočili z univerze.

Tudi vodja projekta in direktorica inštituta InnoRenew CoE Andreja Kutnar je izpostavila pomembnost interdisciplinarnega povezovanja znanosti, ki lahko bistveno pripomore k napredku. Prav zaradi združenosti precejšnega deleža slovenskega raziskovalnega prostora in njegove raziskovalne infrastrukture je ta postal privlačen tudi v mednarodnem okolju. S pridobljeno raziskovalno infrastrukturo bo tudi lažje slediti ciljem, ki jih narekuje Evropski zeleni dogovor do leta 2050, je navedla.

V novonastalem laboratoriju, ki bo deloval v sklopu FERI, bodo razvijali inovativne materiale iz obnovljivih virov, ki bodo uporabljeni predvsem na področjih gradbeništva, lesne in polimerne industrije. Poudarek bo na razvoju in oblikovanju funkcionalnih poroznih materialov in polimernih kompozitov na osnovi bio-obnovljivih surovin, ki bodo po navedbah mariborske univerze zadovoljevali potrebe in zahteve potrošnikov ter nacionalne in evropske zakonodaje z namenom zagotavljanja energijske učinkovitosti in minimalnega ogljičnega odtisa.

Raziskovalna oprema bo po napovedih omogočila razvoj in pripravo širokega nabora funkcionalnih materialov v obliki nanodelcev, kapsul, nanovlaken, aerogelov in polimernih kompozitov ter hkrati celovito karakterizacijo ključnih uporabnih lastnosti. Po navedbah vodje laboratorija InnoRenew Karin Stana Kleinschek gre za opremo, ki je edina v tej regiji.

FERI je za ureditev in preureditev prostora v nov laboratorij prispevala približno 60.000 evrov lastnih sredstev.

Namen projekta InnoRenew je vzpostaviti raziskovalni inštitut InnoRenew CoE za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja in z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Ta inštitut zaposluje že skoraj 60 oseb in sodeluje pri treh novih projektih Obzorja 2020 ter številnih drugih industrijskih in državno financiranih projektih.

Koordinator projekta je Univerza na Primorskem, ki je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za postavitev raziskovalnega inštituta. Sredstva Evropske komisije je oplemenitila slovenska vlada, ki prispeva še 30 milijonov evrov, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za postavitev in dolgoročno delovanje raziskovalnega inštituta ter ostalih devetih partnerskih ustanov.