STAznanost

Po več letih padanja leta 2018 rast sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 2. marca - Po štirih zaporednih letih padanja so se v Sloveniji bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost leta 2018 povečali. Za te namene je bilo porabljenih blizu 900 milijonov evrov, kar je dobro desetino več kot leto prej, a še vedno daleč od cilja, ki predvideva povečanje vlaganj v dejavnost do leta 2020 na najmanj tri odstotke BDP.

Statistični urad spremlja izdatke za raziskovalno-razvojno dejavnost v štirih sektorjih: poslovnem, državnem, visokošolskem ter zasebnem nepridobitnem. S 14.415 zaposlenimi je največji poslovni sektor, v vseh štirih skupaj pa je bilo leta 2018 zaposlenih 23.633 ljudi.

V vseh sektorjih, v katerih se je izvajala raziskovalno-razvojna dejavnost, je bilo predlani za te namene porabljenih skupaj 892,7 milijona evrov. To je 11,3 odstotka več kot leta 2017, ko so se bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost četrto leto zapored zmanjšali.

Kljub občutni rasti pa so izraženo v deležu bruto domačega proizvoda (BDP) bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost leta 2018 znašali le dva odstotka, ugotavlja državni statistični urad. Cilju o povečanju vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost na najmanj tri odstotke BDP se je naša država najbolj približala v letu 2013 z 2,6 odstotka BDP, v zadnjih petih letih pa se od njega oddaljuje.

Raziskovalno-razvojna dejavnost je v Sloveniji tako z vidika izvajanja kot z vidika financiranja skoncentrirana v poslovnem sektorju. V letu 2018 so izdatki tega sektorja za raziskovalno-razvojno dejavnost znašali 662,4 milijona evrov. Od tega so skoraj tri četrtine porabile predelovalne dejavnosti.

Med vsemi 23.633 redno zaposlenimi v raziskovalno-razvojni dejavnosti, kar je 7,5 odstotka več kot v letu 2017, je bilo 15.388 raziskovalcev.