STAznanost

3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Ljubljana, 3. marca - Vsako leto 3. marca zaznamujemo svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Letošnji dan poziva k ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji, poudarja tudi pomen trajnostne rabe naravnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Leta 1973 je bila 3. marca v Washingtonu sprejeta konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (t. i. konvencija Cites), zato je generalna skupščina ZN ta dan razglasila za svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Letošnji dan je posvečen biotski raznovrstnosti, hkrati pa poudarja, da je prav človek s svojimi aktivnostmi in netrajnostnim družbenim razvojem osnovni dejavnik, ki jo ogroža.

Naravni ekosistemi so se po ocenah strokovnjakov skrčili za skoraj polovico, četrtina vseh vrst na svetu pa ogroženih; okoli milijon vrst je na robu izumrtja. V obdobju od 1970 do 2014 so se populacije rib, ptic, sesalcev, dvoživk in plazilcev že zmanjšale za 60 odstotkov, poudarjajo na okoljskem ministrstvu.

Slovenija sicer slovi po izjemni biotski pestrosti. Na njenem območju je bilo dokumentiranih približno 15.000 živalskih vrst, 6000 rastlinskih vrst in 5000 vrst gliv. Med njimi je veliko endemičnih vrst.

Za učinkovito izvajanje konvencije Cites in temu podrejenih predpisov EU v Sloveniji skrbi medresorska delovna skupina za preprečevanje nezakonite trgovine z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki vključuje nadzorne službe (policijo, inšpekcijo in carino) ter upravna organa (ministrstvo za okolje in prostor ter Agencijo RS za okolje). Skupaj se dogovarjajo o potrebnih aktivnostih v Sloveniji in si izmenjujejo informacije o aktualnih novostih in aktivnostih na ravni EU ter na globalni ravni.

Sekretariat konvencije Cites, Program ZN za razvoj (UNDP), Program ZN za okolje (Unep) in druge organizacije ZN, države članice in civilna družba v okviru svetovnega dneva prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst pripravljajo več dogodkov ter dejavnosti. Osrednja prireditev bo potekala na sedežu ZN v New Yorku, so dodali na ministrstvu.