STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Slovenski dan možganov: Človek ni otok

Ljubljana, 18. marca - Danes obeležujemo slovenski dan možganov, ki ga je na pobudo Sinapse - Slovenskega društva za nevroznanost in Slovenskega sveta za možgane razglasila vlada. Letošnji dan, ki je zaradi izrednih razmer v državi edinstven, je po mnenju predsednice Sinapse Maje Bresjanac priložnost za razmislek o našem odnosu do zdravja, soljudi, narave in planeta.

Slovenska vlada je leta 2016 razglasila sredo v tretjem tednu marca za slovenski dan možganov. S tem simboličnim dejanjem je država po mnenju nevroznanstvenice Maje Bresjanac možgane postavila za nacionalno prioriteto, izkazala podporo boljši skrbi za bolnike z boleznimi možganov in njihove skrbnike, raziskovanju možganov ter sistematičnemu izobraževanju o njihovem delovanju.

Kot je dejala nevroznanstvenica, je vsak dan možganov priložnost za premislek o pomenu možganov za vse, kar kot posamezniki in družba zmoremo. Letošnji dan možganov pa je zaradi izrednih razmer v državi edinstven. Trenutno situacijo lahko tako po besedah nevroznanstvenice izrabimo za to, da premislimo o svojem odnosu do zdravja, soljudi, narave in planeta.

"Nihče ni otok, vsi smo povezani in soodvisni drug od drugega na več načinov, kot se jih večino časa zavedamo. Pandemija nove bolezni je večino sveta in nas v Sloveniji prisilila, da bolje izrabimo lastne možgane v prid svojemu zdravju in zdravju ožje in širše skupnosti, ki ji pripadamo. Izjemno dragoceno bo, če iz nastale situacije izstopimo kot bolj modri lastniki možganov. Bolje jih moramo uporabljati lastnemu preživetju in zdravju v prid tako na ravni posameznika kot družbe," je povedala Maja Bresjanac.

Temi odnosov bi moral biti posvečen tudi letošnji tradicionalni Teden možganov, ki ga vsako leto prireja Sinapsa. Dogodek, ki bi letos potekal pod naslovom Človek ni otok, je bil zaradi ukrepov, povezanih s širjenjem koronavirusa, odpovedan. Dogodek bodo organizatorji bodisi prestavili na letošnjo jesen bodisi v leto 2021.

Z organizacijo Tedna možganov se Sinapsa že od leta 2004 pridružuje mednarodni akciji Brain Awareness Week, ki se odvija tretji teden v marcu, posvečena pa je osveščanju laične in strokovne javnosti o pomembnosti raziskovanja živčevja.

V zadnjih letih je Sinapsa pričela nacionalni dan možganov izrabljati za izboljšanje tvorne skrbi posameznikov in celotne družbe za vseživljenjsko zdravje možganov. Pri tem so jih podprli Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost in sedaj tudi Ministrstvo za zdravje, ki so podprli programe Znanje za zdravje (p3Z) in Zdrav duh v zdravi glavi.

Kot je še povedala nevroznanstvenica, trenutne izredne razmere mnogim predvsem burijo strahove, vendar pa obenem ponujajo priložnost, da se zavemo pomena lastnega zdravja in poiščemo načine, da bolje poskrbimo zanj, ne le v času izrednih razmer, temveč na daljši rok.