STAznanost

Slovenski učitelji zadovoljni s poklicem, nekoliko manj s plačo in ugledom

Ljubljana, 23. marca - Rezultati mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS kažejo, da je večina slovenskih učiteljev in ravnateljev na splošno zadovoljnih v svojem poklicu in na delovnem mestu, nekoliko manj pa so zadovoljni s svojo plačo. Nezadovoljni so tudi z ugledom. Le šest odstotkov učiteljev meni, da je njihov poklic v družbi cenjen.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) je danes objavila drugi del rezultatov mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS, ki predstavlja enega od načinov vključevanja glasu učiteljev in ravnateljev v pripravo izobraževalnih politik. V raziskavi je sodelovalo 260.000 učiteljev iz 48 držav. V Sloveniji je raziskavo izvedel Pedagoški inštitut, vanjo pa so vključili 4297 učiteljev osnovnih in srednjih šol ter 222 ravnateljev osnovnih in srednjih šol, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.

Velik del slovenskih učiteljev je zaposlen za nedoločen čas. V Sloveniji je za nedoločen čas zaposlenih 91 odstotkov, povprečje OECD pa je 82 odstotkov. Vendar ima Slovenija v primerjavi z drugimi državami višji delež mlajših učiteljev, starih manj kot 30 let, ki so zaposleni za določen čas.

Slovenski učitelji si pogosto izmenjujejo informacije o napredku posameznih učencev. Manj pa je profesionalnega sodelovanja, kot so timsko poučevanje, skupne aktivnosti za različne razrede in hospitiranje v razredih drugih učiteljev. V vseh državah je več sodelovanja znotraj šol kot med šolami. To nakazuje, da je profesionalno sodelovanje v veliki meri odvisno od učiteljev, so zapisali v sporočilu za javnost.

Velik delež učiteljev ocenjuje, da imajo povratne informacije o njihovem učenju pozitiven učinek na kakovost poučevanja.

Približno polovica slovenskih učiteljev poroča, da na delovnem mestu doživlja veliko ali precej stresa. Podobno je tudi v drugih državah OECD. A slovenski učitelji in ravnatelji za razliko od kolegov iz drugih držav pogosteje kot vir stresa izpostavljajo administrativno delo.

Učitelji, ki na delovnem mestu doživljajo veliko stresa, bodo bolj verjetno zamenjali poklic, kažejo podatki iz raziskave.

Slovenski učitelji pa menijo tudi, da poklic ne uživa ugleda. Le šest odstotkov slovenskih učiteljev meni, da je njihov poklic v družbi cenjen, medtem ko je povprečje v državah OECD 26 odstotkov. Obenem le trije odstotki učiteljev menijo, da snovalci politik cenijo njihove poglede in mnenja. Povprečni odstotek v OECD je 14 odstotkov.