STAznanost

V obvladovanje epidemije bodo vključeni tudi vsi pripravniki s področja zdravstvene dejavnosti

Ljubljana/Brdo pri Kranju, 27. marca - Vlada je sprejela odlok, s katerim vse zdravstvene delavce in sodelavce, ki se usposabljajo za opravljanje posameznega zdravstvenega poklica in so vključeni v sistem zdravstva, vključi še v izvajanje ukrepov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa. Delo bodo opravljali pod nadzorom in odgovornostjo mentorja, ki jim ga bo določil delodajalec.

Na podlagi odloka, ki ga je vlada sprejela na današnji seji, se pripravnikom za čas trajanja ukrepov podaljša pripravništvo in zadrži vse obveznosti iz pripravništva (kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega in praktičnega znanja) in opravljanje strokovnega izpita.

"Pripravniki, ki so program pripravništva do dneva uveljavitve tega odloka v celoti opravili, vendar še niso opravili strokovnega izpita, pogodba o zaposlitvi za čas pripravništva pa jim je že prenehala veljati, lahko z izvajalcem zdravstvene dejavnosti, s katerim so imeli tekom pripravništva sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, za čas trajanja tega odloka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na pripravniškem delovnem mestu za izvajanje ukrepov," so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

V primeru zaposlitve pripravnika, ki bi ga bilo ob zaposlitvi treba napotiti na preventivni zdravstveni pregled, se izjemoma dovoli zaposlitev tudi brez opravljenega preventivnega zdravstvenega pregleda, če delodajalec zaradi izvajanja ukrepov za zajezitev epidemije tega ne more zagotoviti.

Izjema pri danes sprejetem odloku so zdravniki sekundariji in specializanti, torej zdravniki brez licence, ki jih je vlada z odlokom že sredi marca vključila v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije novega koronavirusa. Z istim odlokom je tudi prekinila vse specializacije zdravnikov.