STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Center za umetno inteligenco IRCAI že v polnem zagonu

Ljubljana, 20. aprila - Mednarodni center za umetno inteligenco (IRCAI), ki pod okriljem Unesca deluje v Ljubljani, je že v prvem mesecu po ustanovitvi v polnem zagonu. Center je že toliko prepoznan, da že tesno sodeluje pri aktivnostih Unesca, povabila pa prihajajo tudi s strani OECD, WHO in drugih mednarodnih organizacij.

Poleg vzpostavljanja konkretnih programskih sklopov centra in sestavljanja mednarodnih svetovalnih in upravljavskih odborov po različnih vsebinskih sklopih ter vzpostavljanja ustrezne mednarodne infrastrukture IRCAI je center že vpleten v vrsto konkretnih aktivnosti in projektov, so danes sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Center je tako med drugim skupaj z Laboratorijem za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan (IJS) vodil razvoj orodja OECD AI Observatory, sedaj ga nadgrajujejo z dodatnimi podatki in analizami. Rezultate orodja si je mogoče ogledati na povezavi https://oecd.ai/.

Poleg tega IRCAI aktivno sodeluje pri razvoju observatorija in analitskega okolja za spremljanje širjenja novega koronavirusa. Celotno analitsko okolje, ki ga center uporablja, je razvil v enem tednu. Trenutno storitev, ki je dostopna na http://coronaviruswatch.ircai.ai, nadgrajujejo z dodatnimi podatkovnimi viri, analizami in predikcijami.

Portal je po navedbah ministrstva požel veliko interesa in IRCAI je pred dnevi dobil povabilo organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) pri izgradnji globalnega servisa za podobne krizne razmere. Podobno se pogovarjajo z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

V okviru evropskega projekta X5Gon, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020 in v katerem je partner tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so razvili globalno platformo za nabiranje, procesiranje in strukturiranje odprtih izobraževanih virov v edinstveno, vsem dostopno globalno knjižnico.

Center IRCAI bo ob vsem tem vključen tudi v proces priprave Unescovega priporočila o etičnih merilih na področju umetne inteligence, predstavniki IRCAI pa sodelujejo tudi pri pripravi mehanizmov za akreditacijo in certificiranje rešitev umetne inteligence - proces formalno vodi Slovenija preko Sveta Evrope in je eden od najbolj pomembnih politik, ki bodo kreirale ocenjevanje ustreznosti orodij in mehanizmov umetne inteligence.

Skladno s programom in idejo centra, da bo izgradil mrežo podobnih centrov po svetu, ki bodo tvorili hrbtenico mednarodne mreže neodvisnih raziskovalnih centrov na področju umetne inteligence, IRCAI nadaljuje intenzivne pogovore z dvema vladama, ki sta kot prvi izrazili interes po vzpostavitvi takih centrov (Združeni arabski emirati in Gana). Center prejema tudi številna vabila po sodelovanju v mednarodnih in nacionalnih iniciativah in projektih s področja umetne inteligence.