STAznanost

21. maj - evropski dan Nature 2000

Ljubljana, 21. maja - V EU danes obeležujemo dan Nature 2000. Največji delež ozemlja v omrežju Nature 2000 je med državami unije prav v Sloveniji, in sicer skoraj 38-odstotni, so sporočili iz okoljskega ministrstva. Najnovejša javnomnenjska raziskava o odnosu Slovencev do Nature 2000 ob tem kaže, da so Slovenci pripravljeni ohranjati naravno dediščino.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih naj bi ohranili živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi, pojasnjuje spletna stran o Naturi 2000 v Sloveniji.

Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropi, po območju Nature 2000 pa zaseda sam vrh (37,84 odstotka). Sledita ji Hrvaška (36,58 odstotka) in Bolgarija (34,46 odstotka). Ob letošnjem evropskem dnevu je 15 partnerjev LIFE predstavilo najnovejšo javnomnenjsko raziskavo o odnosu Slovencev do Nature 2000, ki so jo izvedli konec lanskega leta, v njej pa je sodelovalo več kot 1000 vprašanih.

Skoraj 64 odstotkov anketirancev je v Sloveniji že slišalo za Naturo 2000, kar je precej več od povprečja unije, kjer je za Naturo 2000 slišalo 11 odstotkov vprašanih. Skoraj 80 odstotkov vprašanih je v anketi odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000, izhaja iz zapisa na omenjeni spletni strani.

Anketiranci, med katerimi so bili tudi lastniki gozdov in kmetovalci, so navedli, da bi se bili pripravljeni izogniti obisku določenega območja, ker so tam mirne cone za živali (89,8 odstotka), prilagoditi gnojenje (85,9 odstotka), odstraniti tujerodno vrsto (83,9 odstotka), prilagoditi košnjo travnika na določeno obdobje (79,4 odstotka) in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi (77,7 odstotka).

LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 sicer v Sloveniji združuje 15 partnerjev s področij varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda, ki pripravljajo tako sistemske rešitve za program upravljanja Nature 2000 kot tudi izvajajo različne terenske aktivnosti na teh pilotnih območjih: Slovenska Istra, Štajerska ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintavci.